Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Projekty usnadňující vízový režim

 

1. Projekt „Welcome Package pro investory“

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a dlouhodobého zaměstnávání klíčových odborníků z řad občanů států, které jsou pro krátkodobý pobyt v schengenském prostoru bezvízové, a kteří v rámci umístění investice do ČR potřebují co nejdříve a hladce získat potřebná povolení (pobytová, pracovní). Účelem projektu je vytvořit prostředí vstřícné k potenciálním investorům a podpořit tak příliv přímých zahraničních investic a zvyšování konkurenceschopnosti celé ČR. Cílovou skupinou projektu jsou statutární orgány, manažeři a klíčoví specialisté společností, které již byly v ČR formálně založeny, ale pro zahájení podnikání potřebují přemístit know-how své činnosti ze země původu do ČR a statutární orgány v ČR již etablovaných obchodních společností.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. července 2013. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Úplné znění projektu

2. Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance zahraničních investorů

Projekt definuje pravidla a lhůty pro zrychlený vnitropodnikový převod a lokalizaci zaměstnanců zahraničních investorů (významné podniky s mezinárodní působností, inovační podniky, výrobní podniky, významné podniky v oblasti služeb) na výkon práce v ČR. Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR v rámci vnitropodnikového přesunu (tzv. vyslání zaměstnance) či lokalizace a tím zabezpečit České republice dostatek kvalifikované pracovní síly pro udržení a růst její konkurenceschopnosti. Při zrychleném vnitropodnikovém převodu zaměstnance zahraničního investora dochází k zachování jeho pracovního poměru se zahraničním zaměstnavatelem a k zachování příslušnosti k systému sociálního zabezpečení, a to včetně systému veřejného zdravotního pojištění. U „Lokalizace“ dochází k uzavření pracovní smlouvy s tuzemským zaměstnavatelem a k registraci zaměstnance do sociálního a zdravotního systému České republiky.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. února 2012. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Z pohledu cílových kategorií cizinců je nejvýznamnější předností obou projektů zásadní zkrácení doby vlastního řízení o udělení či neudělení dlouhodobého víza.

Úplné znění projektu 

3. Zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro cizince - zahraniční studenty ze třetích zemí

Projekt definuje pravidla a lhůty pro zrychlený vstup předem definovaných skupin cizinců na území ČR za účelem studia. Cílem projektu je zrychlit proceduru vydávání víz k pobytu nad 90 dnů/povolení k dlouhodobému pobytu cizincům v ČR v rámci podpory mobility studentů. Jedná se o žádosti, které jsou podány na zastupitelském úřadu ČR (první vstup cizince na území). Cílovou skupinou žadatelů zařaditelných do programu jsou stipendisté dle bilaterálních dohod (držitelé rozhodnutí MŠMT o přiznání stipendia, držitelé stipendia, kde je toto stipendium poskytováno na základě bilaterální dohody vysílající stranou), držitelé stipendia na základě usnesení vlády, a to pro skupinu „Rozvojové a další potřebné země“ a „Krajané“ a studenti zařazení v programech CEEPUS a Mezinárodní visegrádský fond.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. června 2013. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo školství mládeže, tělovýchovy a sportu, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra. 

Úplné znění projektu

4. Zrychlená procedura pro zahraniční pacienty, kterým bude v ČR poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče

Podstatou projektu je dosažení časových úspor v rámci migračního procesu zahraničních lázeňských pacientů do ČR za účelem léčení na dobu přesahující 90 dnů, a to především v souvislosti se zajištěním flexibilní spolupráce poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče s příslušnými správními orgány v ČR, zajištěním kvalitní informovanosti cizinců ze strany poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče, která povede k podávání žádostí o víza k pobytu nad 90 dnů bez formálních a věcných vad a zkrácením délky řízení o žádostech o víza k pobytu nad 90 dnů. Cílovou kategorií osob, které lze zařadit do projektu, jsou státní příslušníci Spojených arabských emirátů, Saudské Arábie, Kuvajtu, Kataru, Bahrajnu a Ománu.

Uvedený projekt byl spuštěn 1. listopadu 2012. Ukončení projektu je plánováno v roce 2015, popřípadě nabytím účinnosti nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců na území České republiky. Hlavním gestorem projektu je Ministerstvo zdravotnictví, na projektu se podílí Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo vnitra. 

Úplné znění projektu

Upozornění ke všem projektům:

Nejvýznamnější předností výše uvedených projektů je zásadní zkrácení doby vlastního řízení o udělení či neudělení dlouhodobého víza. Žadatelům, kteří jsou zařazeni do jednoho z projektů, je garantována lhůta k vyřízení žádostí do 30 kalendářních dnů.

Doplňující informace obdržíte vždy od gestora daného projektu.

přílohy

Welcome_Package.pdf 602 kB pdf (Acrobat dokument) 24.1.2014

zrychlena_procedura_zamestnanci.pdf 310 kB pdf (Acrobat dokument) 24.1.2014

Zrychlena_procedura_studenti.doc 75 kB doc (Word dokument) 24.1.2014

Zrychlena_procedura_pacienti.doc 104 kB doc (Word dokument) 24.1.2014

.