Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Obecné informace, náležitosti žádosti

 

Pro posouzení žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu je příslušné regionální pracoviště oddělení pobytu cizinců (OPC) odboru azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR (MV).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je žadatel oprávněn podat, jestliže na území pobývá na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu. Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu podle tohoto odstavce se podává na příslušném OPC.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia je žadatel oprávněn podat na zastupitelském úřadu, pokud na území hodlá pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce a jde-li o studium podle § 64 zákona 326/1999, s výjimkou vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři, které není uskutečňováno v rámci výměnného programu nebo odborné praxe prováděné za úplatu.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu je žadatel oprávněn podat na zastupitelském úřadu, jestliže uzavřel s výzkumnou organizací dohodu o hostování a hodlá na území přechodně pobývat po dobu delší než 3 měsíce (dále jen „výzkumný pracovník“).

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu je dále oprávněn podat manžel, nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela nebo takové dítě cizince, který žádá o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu nebo již za tímto účelem na území pobývá (dále jen „rodinný příslušník výzkumného pracovníka“).

Bližší informace k pobytu výzkumných pracovníků a jejich rodinných příslušníků poskytují EURAXESS centra.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává žadatel u zastupitelského úřadu. V průběhu pobytu na území na vízum k pobytu nad 90 dnů nebo na povolení k dlouhodobému pobytu vydané za jiným účelem může žadatel žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podat na příslušném OPC na území ČR.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny podává cizinec jen v tom případě, že se slučuje s rodinným příslušníkem, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k pobytu a pobývá na území ČR již po dobu nejméně 15 měsíců. jde-li o sloučení manželů, musí současně každý z nich dosáhnout věku 20 let. Pokud nejsou tato kriteria splněna, může cizinec žádat jen o udělení víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sloučení rodiny.

Rozhodnutí o povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky se vydá:

  • ve lhůtě 120 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie a jeho rodinného příslušníka,
  • ve lhůtě 270 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území,
  • ve lhůtě 60 dnů ode dne podání žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, vědeckého výzkumu nebo vydání povolení k dlouhodobému pobytu rodinnému příslušníkovi výzkumného pracovníka.

Před podáním žádosti může být žadatel vyzván, aby se k podání registroval prostřednictvím systému internetové registrace žadatelů o pobytová oprávnění (systém Visapoint). Informace k systému Visapoint naleznete zde.

Náležitosti žádosti:

Informace k náležitostem k žádosti o dlouhodobý pobyt naleznete na stránkách MV v kapitole informace pro cizince (zde).

Upozornění!

Při podání žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu je na zastupitelských úřadech vyžadována osobní přítomnost žadatele.

.