Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie

 

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu pro dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství můžete podat, jestliže jste občanem nečlenského státu EU, máte na území jiného členského státu EU přiznáno právní postavení dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství a hodláte na území ČR pobývat přechodně po dobu delší než 3 měsíce. Jestliže jste rezident jiného členského státu EU, podáváte žádost na ZÚ nebo příslušnému regionálnímu pracovišti oddělení pobytu cizincůna území ČR.

Náležitosti k žádosti:

 • vyplněná žádost,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 • cestovní doklad,
 • 2 fotografie,
 • doklad prokazující přiznání právního postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie,
 • doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet:

1.  částek životních minim členů rodiny a

2.  nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou věrohodně prokážete jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státy, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je  ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka,
 • na požádání lékařskou zprávu, že netrpí závažnou nemocí,
 • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající  území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu, doporučujeme však doložit již při podání žádosti) - více zde
 • uhrazení správního poplatku za podání žádosti - sazebník.

- za účelem zaměstnání

Náležitosti k žádosti:

 • vyplněná žádost,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 • cestovní doklad,
 • fotografie,
 • povolení k zaměstnání, popřípadě uvést číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání a u kterého úřadu práce ČR o takové povolení bylo požádáno,
 • vyjádření zaměstnavatele, že Vás zaměstná,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státy, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka,
 • cestovní zdravotní pojištění – ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající  území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu, doporučujeme však doložit již při podání žádosti) - více zde
 • uhrazení správního poplatku za podání žádosti - sazebník.

Žádost o povolení k dlouhodobému pobytu můžete podat i pokud jste rodinný příslušník rezidenta jiného členského státu Evropské unie, pokud s ním máte povolen pobyt za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi jiného členského státu Evropské unie toto právní postavení přiznal, nebo mu bylo na území tohoto státu právní postavení rezidenta jiného členského státu Evropské unie přiznáno.

Náležitosti k žádosti:

 • vyplněná žádost,
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území,
 • cestovní doklad,
 • fotografie,
 • doklad potvrzující účel pobytu na území ČR, kterým je skutečnost, že máte povolen pobyt s rezidentem za účelem společného soužití rodiny na území státu, který rezidentovi toto právní postavení přiznal, popř. že jste sám rezidentem jiného členského státu EU,
 • doklad prokazující, že úhrnný měsíční příjem rodiny po sloučení nebude nižší než součet:

1.   částek životních minim členů rodiny a

2.   nejvyšší částky normativních nákladů na bydlení stanovených pro účely příspěvku na bydlení zvláštním právním předpisem nebo částky, kterou věrohodně prokážete jako částku skutečných odůvodněných nákladů vynakládaných na bydlení rodiny,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů jako podklad k posouzení trestní zachovalosti vydaného státem, jehož jste státním občanem, jakož i státy, v nichž jste pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců, nebo čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává; cizozemský doklad musí opatřen příslušnými ověřeními  (nestanoví-li mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána) a úředně přeložen do českého jazyka,
 • cestovní zdravotní pojištění ve výši minimálně 60.000 EURO pokrývající  území ČR (pojištění se předkládá před vyznačením víza do cestovního pasu, doporučujeme však doložit již při podání žádosti) - více zde
 • uhrazení správního poplatku za podání žádosti - sazebník.
.