Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Přenos platného víza do nového cestovního dokladu pro občany třetích států

 

V případě, že jste držitelem platného dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu a končí Vám platnost cestovního dokladu, tento doklad jste ztratili či Vám byl ukraden, můžete si na příslušném zastupitelském úřadě požádat o tzv. přenesení platného víza do Vašeho nově vydaného cestovního dokladu.

Náležitosti k přenesení platného víza do nového CP:

  • vyplněná ŽOV
  • fotografie
  • nově vydaný CP
  • příp. kopie starého CP + víza

Žádost o přenos pobytového oprávnění lze podat v úředních hodinách k tomu vyčleněných na zastupitelském úřadu ČR. Registrace v systému Visapoint je u tohoto účelu pobytu pouze fakultativní.

.