Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

MZV hostilo konferenci Českých škol bez hranic

Kdy: 27.08.2012 , Kde: Praha, Černínský palác

Dne 27. srpna se v Toskánském paláci uskutečnila konference Českých škol bez hranic působících v zahraničí.

Pod záštitou prvního místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga se uskutečnil IV. ročník mezinárodní konference k problematice výuky českého jazyka dětí vyrůstajících v zahraničí. Konferenci, jejímž organizátorem je Česká škola bez hranic, za MZV zahájil Stanislav Kázecký, zmocněnec pro krajanské záležitosti.

Mezi účastníky byli zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, pedagogové, profesní odborníci a samotní ředitelé a učitelé jednotlivých škol, které v zahraničí působí. Zabývali problematikou dvoujazyčnosti, zhodnotili současný stav výuky českého jazyka dětí, které trvale či přechodně žijí v zahraničí a stanovili její vývoj v následujících letech.

Českou školu bez hranic založila na podzim 2003 v Paříži lékařka Lucie Slavíková-Boucher. S rostoucím zájmem rodičů se tato aktivita postupně stala školou a rozvinula se až do stávajícího systému, který nabízí vyučování českého jazyka a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let. Zajišťuje tak předškolní a školní výuku podle vlastního vzdělávacího programu, vytvořeného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Děti se učí český jazyk, literaturu, zeměpis a dějepis českých zemí.

Ministerstvo zahraničních věcí výuku českého jazyka v zahraničí dlouhodobě podporuje prostřednictvím velvyslanectví a Českých center.

Zakladatelce Lucii Slavíkové-Boucher ministr Karel Schwarzenberg letos udělil Gratias Agit, cenu ministra zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky.

Informace o konferenci, program a kontakty: www.csbh.cz
Více o politice MZV vůči Čechům v zahraničí: www.mzv.cz/krajane

.