Biedermeier - Objeveni jednoduchosti

THE INVENTION OF SIMPLICITY
BIEDERMEIER
16. září, 2006 – 1. ledna, 2007

Tato mezinárodní výstava je zaměřená na období “Biedermeier” ve Střední Evropě v letech 1815-1830.  Spojuje dohromady téměř 300 výjimečných děl německého, rakouského a československého umění v oblasti malby, nábytku, dekorativního umění atd.,  které dokazují netradiční charakter tohoto období a představují předchůdce modernismu. Výstava navíc probíhá v budova Milwakee Art Museum, která je výjimečným architektonickým dílem dokončeným v roce 2001 podle projektu Santiaga Calatravi.

M.A.M

České Uměleckoprůmyslové muzeum zapůjčilo pro tuto putovní výstavu poměrně rozsáhlou kolekci exponátů. Zatoupení českého umění je v rámci výstavy nepřehlédutelné.

Jedná se o první výstavu svého druhu v Severní Americe. Samotné pojmenování Biedermeier použil poprvé až v roce 1848 Joseph Victor von Scheffel v mnichovském časopise Fliegende Blätter a vznikl spojením jmen pánů Biedermanna a Bummelmayera. Biedermeier je měšťanská obdoba empíru (odtud název měšťanský empír), šlechtického stylu odvozeného z klasicismu. V první polovině 19. století byla již buržoazie natolik majetná, aby si mohla pořizovat si výrobky, které jí pro svou náročnost byly dříve finančně nedostupné (např. čalouněný nábytek, porcelán atd. - díky zavádění manufakturní výroby se náklady na jejich zhotovení snížily). Neboť však příjmy měšťanů nedosahovaly takových výší, aby si mohli dovolit stavět městské domy či paláce, zůstal biedermeier především designérský styl užitého umění.
Již ve své době byl biedermeier napadán a odsuzován jako idyla hřbitova. Rozvíjel se v době tzv. metternichovského absolutismu, kdy byla většina občanských aktivit potlačena či kontrolována a biedermeier znamenal rovněž únik z veřejného života ke klidu u domácího krbu.

Výstavu pořádá Milwaukee Art Museum ve spolupráci s Deutsches Historisches Museum v Berlíně a Albertina ve Vídni. Kurátorkou výstavy je Laure Winters (kurátorka raného evropského umění v Milwaukee Art Museu) ve spolupráci s týmem mezinárodních odborníků.
Po městě Milwaukee bude výstava přesunuta do Alberiny ve Vídni , dále do Deutsches Historisches Musea v Berlíně a Louvru v Paříži.
Hlavními finančními garanty jsou Argosy Foundation, The Lai Family Foundation a neznámý dárce. Dále přispěli Sotheby's, the Journal Sentinel Inc., Rita Bucheit, Ltd., Iliad Antik a Karl Kemp & Assoc., Ltd.

Pro skupinové slevy a exkurze: 414-224-3842
Pro členy (vstup zdarma): 414-224-3284. 

Biedermeier_3

Biedermeier_2Biedermeier_1

Některé exponáty z České republiky:

Biedermeier II

Biedermeier IIIBiedermeier I