Dálava

Recitátorky: paní Rokničová a paní Williamsová (SVU)
Hudební skupiny:

Cíba Ješina a Jana Hurdesová
Borůvky
Keyband
sourozenci Slívovi
Sunset Riders
CIA