Dovoz rostlin do ČR

Dovoz rostlin do ČR

Dovoz rostlin do EU (ČR) je zpravidla podmíněn vyřízením rostlinolékařských formalit tzn., že o jejich dovozu rozhoduje odborník v místě, kde se rostliny propouštějí do EU. Tyto kroky se zejména dodržují, když mají být dováženy rostliny, které jsou zasazeny v zemině. Zemina totiž může obsahovat různé bio-organismy. Od takto striktních dovozních procedur jsou naproti tomu osvobozeny řezané květiny pro osobní potřebu. Dovoz řezaných květin není spojen s žádnými mimořádnými kroky. V ostatních případech je dobré dovoz rostlin připravit tak, že se příslušná osoba spojí s rostlinolékařskou správou dané země EU, kde budou rostliny propouštěny do volného oběhu, aby byly  přímo konzultovány podmínky konkrétního dovozu rostlin. V ČR je to např. Státní rostlinolékařská správa ČR. Je možno využít i služeb třetí osoby, např. profesionálního celního deklaranta, spediční firmy, brokera, aby tyto kroky za Vás vyřídili.