Krajanský festival 2007

Krajanský festival 2007

V mnoha krajanských médiích proběhla letos  na jaře zpráva o tom, že se připravuje 1. krajanský festival, který se uskuteční v období od 5. do 11. listopadu v Praze. Myšlenka představit své umění taneční, hudební nebo pěvecké vyšla od samotných krajanů , kteří se na Týdnu zahraničních Čechů vyjádřili v tom smyslu, že by rádi předvedli výsledky své vlastenecké činnosti na širším, mezinárodním fóru a seznámili se s krajany z jiných zemí a s jejich činností.
Festival  se bude konat pod záštitou 1.místopředsedy Senátu Parlamentu České republiky,
Doc. JUDr.Petra Pitharta , v přípravném výboru festivalu jsou i další významné osobnosti, jako PhDr.Jiřina Šiklová a spisovatel a nakladatel, Fedor Gál.
Zdálo by se tedy, že už nic nebrání tomu, aby zájemci o účast přijeli a nejen sobě, ale také nám, Čechům, kteří jsme svou vlast nikdy neopustili, ukázali, co je to opravdové vlastenectví, láska k písni, tanci a lidové hudbě. Jenže to není tak jednoduché.
Jako organizátoři festivalu jsme předpokládali, že registrační poplatek pro účastníky ve výši 45.-EUR na osobu pokryje nejen náklady spojené s organizací, pronájmem sálů a zajištěním technického zázemí, ale že pokryje i náklady spojené s ubytováním a dopravou pro krajany z oblastí, kde je tak nízká životní úroveň, že týdenní pobyt a cestovné představují pro tyto lidi celoživotní úspory. Jenomže náš předpoklad, že stejný zájem o účast na festivalu projeví jak krajané z „ východu “, tak i ze „ západu “, se ukázal  jako nereálný. Zatímco zájemců z řad krajanských spolků ekonomicky vyspělých zemí je dosud méně než deset, zájemců z Ukrajiny a dalších zemí východního bloku jsou stovky. Jsou to krajané, kteří svým  vlasteneckým aktivitám věnují každou volnou chvíli, vyšívají kroje, nacvičují písně a tance, žijí svojí příslušností k českému národu, učí své děti a vnuky české řeči, zpívají jim české ukolébavky a učí je dětské říkanky, jsou hrdí na své češství. Na festival se chystají celé generace, chtějí ukázat výsledky svého dlouholetého snažení , především však doufají, že konečně spatří svou milovanou, vzdálenou, ale o to sladší, vlast. Jenomže, jak jim pomoci, aby mohli přijet ? Kdybychom chtěli každému z nich zajistit ubytování na týden, i ten nejlevnější pobyt by přišel pro 5 dní festivalu na 1000.-Kč na osobu, cestovné autobusem jen z Ukrajiny přijde minimálně na 2 000.-Kč  A tak jsme vymýšleli, jak pomoci těmhle lidem, aby mohli uskutečnit svůj sen a přijet do Prahy na svůj první festival. Uspořádat dobročinný koncert? Požádat o sponzorství velkou firmu? Nakonec jsme si vzpomněli na jednu malostranskou kavárnu, kde funguje princip zavěšeného kafe. Víte, v čem spočívá? Host, který si přijde vypít kafe, může , má-li chuť a finanční prostředky, zaplatit jedno kafe navíc pro toho, kdo půjde kolem, bude mít chuť na kafe, ale nikoli finanční prostředky, aby si ho mohl koupit. Co tenhle princip použít k tomu, abychom pomohli  našim východním krajanům přijet na festival ?
Nabízíme Vám všem, kteří máte chuť umožnit některému z krajanů z východu účast na festivalu, abyste  sponzorovali jeho cestu, ať už částečně jakoukoli částku, nebo plně, tj. částkou 3 000.-Kč. Těm, kteří zaplatí plnou částku nabízíme možnost, aby se rozhodli, komu přispějí, z jaké země nebo města má být jejich vyslanec na festival, zda to má být starý člověk nebo dítě, muž nebo žena, nebo někdo konkrétní, koho znají, případně, zda si přejí, abychom obdarovanému předali kontakt na dárce, aby mu mohl osobně poděkovat.
Zdá se Vám to také dobrý nápad ? Lidé dnes podporují historické objekty, zvířátka v zoologické zahradě , studánky v lese,  proč by se nenašli lidé, kteří podpoří krajany, kteří se vydali před staletími za půdou do zemí, kde sice bylo půdy mnoho, ale osud zamíchal kartami tak, že z nejlepších a nejbohatších hospodářů jsou dnes čestní, vzdělaní a hrdí, avšak velmi chudí lidé.
Co ještě dodat ? Číslo účtu, na něž je možné posílat příspěvky je:
KB Praha- Havlíčkova, 35-8944630217/0100
SWIFT : KOMBCZPPXXX
IBAN : CZ130100 0000 3589 4463 0217
Všichni ti, kteří by se rádi seznámili s krajanem, kterého podpořili, nebo ti, kdo mají konkrétní představy o tom, komu chtějí přispět , mohou napsat své  požadavy na info@sevenrays.cz