Rozhovor pro Deníky Bohemia

- Mohl byste krátce zhodnotit uplynulých pět let členství ČR v NATO a být konkrétní - tedy co se povedlo a co ne?

ČR se stala plnoprávným členem Aliance. Účastníme se všech aliančních vojenských operací, máme tu svůj znělý politický hlas, a na druhé straně se Aliance stará o nás: naši vojenskou reformu inspirují alianční potřeby, s aliančním příspěvkem se u nás buduje infrastruktura. Nespokojen jsem s jednou věcí - našim lidem se málo daří získávat pracovní místa v Mezinárodním sekretariátu Aliance.

- Jaké potíže jsme měli v plnění cílů výstavby ozbrojených sil vůči NATO? Můžete být konkrétní?

Potíž byla jedna: sladit cíle výstavby našich sil s finančními prostředky, jež byly k dispozici. Chyběl nám střednědobý plán. A nechvalně známé investice do železa, byť nového, jakými byla modernizace tanků či přemrštěné zakázky L-159, ubíraly peníze tam, kde byly potřeba skutečně.

 

- Pracoval jste i jako velvyslanec u OSN. V čem je práce konkrétně pro NATO rozdílná?

Tam i tu jde o bezpečnost světa. A v mnohem je si práce podobná - v Severoatlantické radě NATO, tak jako v Radě bezpečnosti OSN, tráví člověk besčíslné hodiny debat a někdy i hádek v družné společnosti těchtýž lidí.

 

- Sedíte v Bruselu, kde jsou i jiné důležité instituce. Nebojíte se, že jste jedním z největších terčů teroristů a jaké bezpečnostní opatření jste přijali - máte po ruce masku a tak?

Masku po ruce nemám, ale nebezpečí terorismu nepodceňuju. Jestliže jim stojí za to útočit na tančírnu na tropickém ostrově Bali, nemůže si před nimi být jist nikdo nikde.

 

- Reforma české armády je nejasná - jedni - generální štáb - chtějí vševojskovou armádu, aby ubránili zem, druzí - ministerstvo obrany - chtějí armádu s velkým zaměřením na specializace - chemiky, zdravotníky - aby splnili sliby spojencům v NATO. Co je správně - vojsko vševojskové nebo se zaměřením na specializace?

Myslím, že rozdíl, který vidíte mezi stanovisky GŠ a MO zdaleka takový není. Koncepcí AČR je vyvážená vševojsková struktura i s prvky specializace. Specializace se asi nedá absolutizovat; ale jaká je její optimální míra, je předmětem diskuse i v rámci Aliance.

 

- Specializace jsme totiž slíbili spojencům. Jak pohlížejí třeba na chemický prapor NATO, který zanedlouho povedeme?

Vedení a výstavba tohoto prvního mnohonárodního praporu obrany proti zbraním hromadného ničení výrazně zvýšilo prestiž naší republiky. Někteří na nás i žárlí! Nevíme o nikom, kdo by v této specializaci byl lepší než my, a prokázali jsme ochotu a odvahu působit přímo v poli. A nemyslím, že v Kuvajtu to bylo naposled.

 

- Myslíte si, že plánování nákupů techniky pro armádu je kvalitní? Nejdříve chtějí přemrštěné počty a pak se spokojí třeba s 30 tanky?

Nákupy techniky jsou funkcí dlouhodobých záměrů výstavby armády. Pokud ale nemáme strategicky jasno o dalších 10-15 letech, bude docházet k chybám, a to i velikým. Současná reforma vychází z toho, že jasno je, a to jak politicky, tak vojensky. Ale i tak se budeme při vlastním nasazení v operacích učit, co koupit příště lepšího.

 

- Jaké jsou v NATO ohlasy na chystaný pronájem švédských stíhaček Gripen?

NATO to nechává výlučně na nás.

 

- Potřebujeme jich opravdu čtrnáct. Armáda se brání tím, že 6 bude vyčleněno NATO. Jak? Vždyť při válce je letka 6 letadel zanedbatelná...

Pokud vím, budou Gripeny sloužit výlučně k ochraně našeho vlastního vzdušného prostoru. V aliančních operacích tedy sloužit nemají, ale musejí s aliančními letadly umět navázat spojení, s nimi rozeznávat přítele od protivníka, atd.

 

- Šestá polní nemocnice bude přestěhována a zdravotníci se obávají o její další existenci. Co si o tom myslíte, to zrovna nedělá armádě vizitku podpory specializací...

Zdá se mi, že mě navádíte na odpověď...to zrovna nedělá Vašemu listu vizitku objektivity... Jinak - která jednotka je kde, je skutečně naší domácí záležitostí. A že by polní nemocnici chtěl někdo zrušit, jsem neslyšel. Vyvozovat paušální závěry k otázce specializace z redislokování jedné jednotky je ostatně přemrštěné.

 

- NATO chtělo po české armádě, aby zajistila dostatek přepravních aktivit na mise. Zatím se u nás nic neděje. V jaké fázi je tato záležitost?

NATO po nás nic nechtělo, sami jsme se k účasti na tomto úkolu přihlásili. To bylo ve chvíli, kdy jsme z Ruska hodlali dovézt velká přepravní letadla, z čehož mezitím sešlo - nikoliv kvůli nám. Mezitím pracujeme se spojenci na tom, abychom měli určitou přepravní kapacitu zaručenu pro případ potřeby.

 

- Jak se spojenci tváří na pomoc našich výsadkářů Američanům v operaci Trvalá svoboda? Francie a Německo se stavěly proti válce v Iráku. USA a Anglie ji prosadilo kvůli možným chemickým zbraním, které tam nebyly. Co se v těchto souvislostech děje na poli NATO při jednáních?

Operace Trvalá svoboda sice není operací alianční, ale hovoří se o tom, že by se mohla s alianční operací ISAF posléze sloučit. Spojenci jsou v obraze, kdo slouží kde. Cokoliv, co přispívá bezpečnosti Afghánistánu a boji proti terorismu, se všeobecně vítá. A s Irákem to nemá nic společného. Nicméně, co se Iráku týče, diskutuje se tu stále intenzivněji o tom, že by i tam měla Aliance převzít díl odpovědnosti - za předpokladu, že tam bude působit legitimní vláda a že k tomu NATO dostane požehnání Rady bezpečnosti OSN.

 

- Jde o další nákladnou misi. Přitom armáda plánovala vždy nejvíce tři mise ročně. Je to nutné?

O tom, co je nutné, rozhodují politici. Že by AČR měla mise takto rozpočítány, ani nevím. Důležitý je finanční rámec: některé jednotky jsou početně menší, ale velmi nákladné - jako polní nemocnice, u jiných lze za tytéž peníze vyslat daleko více lidí. A pokud jde o naše speciální síly - kdy by mělo jejich nasazení přicházet v úvahu, ne-li právě teď?

 

- Jaký je váš pohled na nové kandidátské země. Je třeba NATO rozšiřovat?

NATO dále rozšiřovat zapotřebí není, ale trvá jak zájem o členství v něm, tak i jeho politika "otevřených dveří". Kandidátské země se do konce měsíce stanou zeměmi členskými, a během své několikaleté přípravy na členství se po všech stránkách výrazně zlepšily. Některé jsou teď asi lepší, než byla před pěti lety Česká republika.

 

- Kde bude mít NATO v současnosti největší práci - na středním východě nebo dále v Asii?

Aliance bude reagovat na hrozbu terorismu, ať vzejde odkudkoliv. V tomto smyslu je globální. Hovoří se tu dnes o "širším Středním Východě", který zahrnuje i Střední Východ jak ho známe historicky, i Afghánistán. Takže tento rozdíl už ani neděláme.