Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Gaza, zkouška pro Palestince

 

Článek ministra Svobody uveřejněný v Hospodářských novinách dne 6.9.2005.

Gaza, zkouška pro Palestince

V jedné věci ovšem nemohou být žádné pochyby a platit žádné výmluvy. Palestinské vedení musí ovládnout situaci v Gaze a potlačit tamní teroristické a paramilitaristické skupiny.
J istý odstup od ukončení první fáze izraelského stažení z pásma Gazy a od událostí, které následovaly, nám dávají možnost zamyslet se nad tím, co tento vývoj nabízí nejen Blízkému východu, ale i společné zahraniční a bezpečnostní politice Evropské unie. Toto tvrzení se může na první pohled jevit trochu silné, ale je tomu tak: mírové řešení konfliktu na Blízkém východě se stalo jednou ze zahraničně politických priorit EU.
Znamená to, že pokrok v tomto směru je do jisté míry ukazatelem její schopnosti integrovat své síly a účinně jednat. Přestože je EU v současnosti největším donorem palestinské autonomie, není její vliv na situaci v regionu vždy takový, jaký by odpovídal její politické a ekonomické váze.

Izrael: spořádaný odsun

Shrňme nejprve krátce dosavadní vývoj. I přes varovné předpovědi, proběhla první fáze odsunu z Gazy - tj. vystěhování osadníků - velice spořádaně a bez významnějších incidentů. V současné době se likvidují osady, opět bez větších problémů. Významné negativní signály ovšem přicházejí od palestinských teroristických uskupení, která nejen vyhrožují obnovením útoků, ale jeden již provedli.
Zásadnější dopady lze pozorovat v Izraeli samém. Odsun osadníků a bouřlivá debata, která mu předcházela a která dosud probíhá, rozpoltily společnost a rozkolísaly politickou scénu. Premiér Ariel Šaron nyní čelí silným výzvám ve vlastní straně Likud.

Palestina: »jejich« Gaza

Skutečnou zatěžkávací zkouškou je však současný stav pro palestinské politické vedení. Až dosud totiž neovládalo úplně žádnou část území designovaných pro plánovaný palestinský stát.
Ovšem nyní je pásmo Gazy opravdu »jejich«. Žádné osady, žádné pancéřované autokolony osadníků, žádné silniční zátarasy, které by narušovaly život civilních obyvatel a rozdělovaly pásmo na navzájem odříznuté celky.
Zůstává ještě mnoho nedořešených otázek, jako jsou třeba propojení se západním břehem Jordánu, spojení s ostatním světem - tj. přístav, případně letiště, kontrola hranic, celní unie s Izraelem, pracovní povolení atd. To vše jsou však z velké části technické záležitosti, které lze s jistou mírou dobré vůle a trpělivosti při vyjednávání vyřešit.

Proč prubířský kámen

V jedné věci nemohou být žádné pochyby a platit žádné výmluvy. Palestinci již léta aspirují na vytvoření plnohodnotného státu a jedním ze základních atributů jakékoli státnosti je jednotná ozbrojená moc kontrolovaná politickou reprezentací. Stejně tak je nepřípustné, aby z území jakéhokoli státu byla napadána sousední země. Toto jsou jen dva z dlouhé řady argumentů, proč musí palestinské vedení zcela ovládnout situaci v Gaze a potlačit tamní teroristické a paramilitaristické skupiny.
V předchozích letech Palestinci tuto povinnost v principu uznávali. Současně však vždy uváděli řadu důvodů, proč tak nemohou učinit. Hlavním byla izraelská přítomnost, která často bránila palestinským jednotkám v pohybu a navíc prý legitimizovala »ozbrojený odpor proti okupantům«.
Nic takového již v Gaze neplatí a pásmo se tak pro Palestince stalo - možná i trochu nechtěným -prubířským kamenem.

EU: požadavky splněny...

Od uznání nové reality na obou stranách by se měla odvozovat racionální politika Evropské unie v nejbližším období. Existují pochybnosti o tom, jak dalece je stažení z Gazy v souladu s »Cestovní mapou« - zda ji doplňuje, nahrazuje, narušuje atd. Jakákoli diskuse na toto téma nic nemění na skutečnosti, že v konečném důsledku se v Gaze naplnilo to, co EU celou dobu vehementně požadovala.
Zkušenosti posledních let by nás měly poučit o tom, že na Blízkém východě nelze jen mít dobré úmysly, ale je nutno i pružně reagovat na měnící se dynamiku vývoje.

...tedy vládněte

Od Izraele očekáváme ještě mnoho dalších pozitivních kroků na cestě k mírovému řešení, současně si však uvědomujeme, že by měl dostat prostor k vydechnutí po traumatickém zákroku proti vlastním obyvatelům.
Stejně tak můžeme chápat palestinské problémy s novým stavem, musíme však trvat na tom, že mají-li být výsledkem našeho snažení dva státy existující vedle sebe, musí se zárodek palestinského státu rodit právě nyní v pásmu Gazy. Máme-li palestinskou vládu bohatě podporovat v jejím úsilí, musí tato vláda opravdu vládnout a nedovolit, aby se Gaza stala prostorem nekontrolovaného působení teroristických sítí.

Náš díl zodpovědnosti

Tento region zažil již řadu situací, kterým se tak dlouho říkalo zlomové, až skončily jako propásnuté příležitosti.
Tentokrát je to však poprvé, co jsme plnoprávnými účastníky společné zahraniční politiky EU. Přijměme tedy svůj díl zodpovědnosti za vývoj na Blízkém východě s cílem přispět k mírovému řešení a učinit z Evropské unie významného hráče tohoto regionu.

.