Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Našli jsme si místo v Evropě

 

Článek ministra Svobody uveřejněný v Lidových novinách dne 28.4.2005.

Našli jsme si místo v Evropě

Za rok působení v Evropské unii jsme získali mnoho zkušeností, dokázali jsme se i prosadit
První rok nám ukázal, že obavy a černé scénáře, kterými strašili odpůrci vstupu do unie, se nenaplnily.
Naopak české firmy, a tedy celá země ze vstupu ekonomicky těží, prestiž republiky jako člena unie se zvýšila a nesplnila se přitom ani jedna z katastrofických předpovědí. Ti samí odpůrci unie přitom dnes vypouštějí nové hrozivé prognózy a rozšiřují obavy, tentokrát z přijetí evropské ústavy. Jsem ale přesvědčen, že i tady se po několika měsících soužití s novinkami danými ústavou ukážou její klady a hlavně to, že nebyl důvod mít strach.
Rok v unii přinesl také jedno nečekané překvapení. Vstoupili jsme do společenství, ve kterém takzvané staré členské státy měly výhodu svých zkušeností, znalostí a vazeb. Náležitě jsme také byli před vstupem mnohými škarohlídy varováni, že se v těchto vazbách rozpustíme a to, co umíme, bude odmítáno. Čeští "nováčci" ale mají úspěchy.
Naši kandidáti se úspěšně uplatnili Ukazuje se, že lidé z Čech, Moravy a Slezska mají nejen požadované kvality pro práci ve špičkových pozicích v evropské administrativě, ale dokážou je také využívat a vyhrávat v těžké konkurenci. Naši odborníci byli v konkursech na jednotlivá místa v aparátu unie jednoznačně nejúspěšnější ze všech nových členských států. Jen stačí uvést, že z osmi nejvyšších míst vyčleněných pro nováčky získali dvě místa naši lidé. To znamená, že některé nové členské země neuspěly vůbec. Nehrála přitom roli velikost země nebo její poloha na mapě, ale jen odbornost a připravenost kandidátů.
Mám-li uplynulý rok celkově zhodnotit, troufám si sdělit, že se zahraniční politice české vlády podařilo ve společné evropské politice vyprofilovat svůj postoj tak, že jsme jednoznačně pokládáni za věrohodné a konzistentní partnery.
Netvrdím, že s našimi názory a postoji vždy souhlasí většina členských zemí nebo že je vždy plně sdílí. Vědí však, že odrážejí naši specifickou zkušenost a jako takové jsou čitelné i předvídatelné. Jsme zemí, která nebouchá pěstí do stolu ve jménu takzvané ochrany národních zájmů, ale hledá možnosti dohody, protože jen ten, kdo je schopen najít a získat spojence, je úspěšný. A to se markantně projevuje právě po rozšíření unie na 25 členů, kdy rozhodovací procesy výrazněji ovlivňují střední a menší státy. I velké státy, jako Německo, potřebují k prosazení své vůle spojence, takže ani Německu nestačí sledovat jen vlastní národní zájem, protože jen zájem překračující německé hranice, a co víc, zájem, pro který budou i středně velké nebo malé členské státy, může být prosazen.
Za rok působení v unijních institucích jsme získali i praxi z jednání, při kterých se podařilo ovlivnit českým úsilím rozhodnutí celé unie. Příkladem může být změna postoje k totalitnímu režimu na Kubě. Právě otázka lidských práv je pro nás oprávněně citlivá. Máme stále v živé paměti zkušenost s tím, co znamená být o tato práva ochuzen a současně zažívat pocit, že to svět vlastně nezajímá. To je povědomí, které některé členské země nutně nemohou mít. I když nebývá vždy snadné tyto pocity a zkušenosti sdělit, stojí za to se o to trvale pokoušet.
Naší snahou je vystupovat aktivně i v dalších oblastech evropské zahraniční politiky, a tak je česká iniciativa už jistě předpokládaná našimi partnery i při diskusích o Blízkém východě či o povaze transatlantické spolupráce.
Daří se aktivním přístupem naší diplomacie získávat pozici těch, jejichž názor je jedním ze základních kamenů společného řešení. Možná, že tyto drobné úspěchy nevypadají důležitě, ale v konečném součtu jsou podstatné pro naši zemi. Ovlivňujeme totiž různá rozhodnutí a snažíme se být jejich aktéry, což nám dává možnost prosazovat naše zájmy a upozorňovat případně i na potíže, které by nám některá rozhodnutí přinesla.
Samotné členství v Evropské unii ani zisk manažerských pozic v evropských institucích a vlastně ani přijetí evropské ústavy ale není tou konečnou metou, za kterou kráčíme. Skutečnou ambicí je vytvářet dobré podmínky pro život a budoucnost českých občanů, zajišťovat bezpečí, prosperitu a kvalitní prostředí pro rozvoj hospodářství.
Právě pro tyto záměry je plnohodnotné členství v Evropské unii, přijetí euroústavy a další úspěchy v evropských institucích základním předpokladem a prostředkem.
Za rok působení v unijních institucích jsme získali praxi z jednání, při kterých se podařilo ovlivnit českým úsilím rozhodnutí unie. Příkladem je změna postoje k totalitnímu režimu na Kubě. Otázka lidských práv je pro nás oprávněně citlivá.

.