Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Boj proti korupci

 

Současná koaliční vláda rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci si stanovila jako jednu ze svých priorit boj s korupcí. Z tohoto důvodu byla vytvořena Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011-2012, kterou vláda schválila usnesením ze dne 5. ledna 2011. Navazující Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 s názvem „Od korupce k integritě“ byla schválena usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Tímto usnesením byla současně zrušena předchozí Strategie.

Ministerstvo zahraničních věcí se stalo gestorem či spolugestorem při naplňování opatření nelegislativní povahy v oblasti vízové politiky: Zavedení opatření k zamezení korupce a zbytné byrokracie v imigrační (vízové) politice.

Kontakty

Boj proti korupci je jednou z největších priorit současné české vlády. V lednu 2011 schválila vláda ČR Strategii Vlády ČR v boji proti korupci na období 2011 – 2012. Navazující Strategie vlády v… více ►

Dokumenty

Vnitrostátní a mezinárodní smlouvy a dokumenty týkající se boje s korupcí. více ►

Poradci a poradní orgány

Dle Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje poradce a poradní orgány k 13. 10. 2014. více ►

.