Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kontakty

 

Boj proti korupci je jednou z největších priorit současné české vlády. V lednu 2011 schválila vláda ČR Strategii Vlády ČR v boji proti korupci na období 2011 – 2012. Navazující Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 s názvem „Od korupce k integritě“ byla schválena usnesením vlády č. 39 ze dne 16. ledna 2013. Tímto usnesením byla současně zrušena předchozí Strategie.

Dokument obsahuje přehled úkolů legislativní i nelegislativní povahy včetně termínů pro jejich splnění. Hlavním gestorem a koordinátorem všech protikorupčních aktivit v ČR se stal v průběhu roku 2011 Úřad místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády. Souhrnné informace o aktivitách vlády a přístup k hlavním vnitrostátním i zahraničním dokumentům lze získat na stránkách www.korupce.cz.

Další právní poradenství u českých nevládních organizací je možné získat rovněž prostřednictvím emailu na adresách poradna@oziveni.cz nebo poradna@transparency.cz.  

V případě jakéhokoli podezření na korupční jednání/chování zaměstnanců MZV včetně jeho příspěvkových organizací (Správa českých center, Zámek Štiřín, Diplomatický servis, Kancelář Generálního komisaře účasti ČR na Všeobecné světové výstavě Expo či Česká rozvojová agentura) je možné se obrátit na generální inspekci MZV (generální inspekce MZV, Loretánské nám. 5, 118 00 Praha 1, tel. 224182468), případně elektronicky na emailovou adresu stiznosti@mzv.cz nebo přímo učinit příslušné podání/oznámení na místně příslušném oddělení Policie ČR či Státního zastupitelství.

V případě podezření na zneužití prostředků z rozpočtu Evropských společenství je možné se přímo obrátit na Evropský úřad pro potírání podvodných jednání (OLAF), a to poštou, emailem či vyplněním elektronického formuláře. Více informací naleznete na webových stránkách úřadu: ec.europa.eu/anti_fraud.

.