Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Příprava civilních expertů na mise a operace mezinárodního společenství

 

Ministerstvo zahraničních věcí zahajuje v červnu 2012 pilotní projekt – dvoutýdenní kurz – přípravy českých expertů do civilních misí a operací.

Jednou z výzev, kterým Česká republika čelí v současné době, je posílení v oblasti vzdělávání a přípravy civilních expertů vysílaných vládou do misí a operací mezinárodního společenství v krizovém managementu.

Obdobné mise a operace mezinárodního společenství, které se uskutečnily v poslední době sdílí jeden společný aspekt, komplexní přístup, ve kterém jsou zastoupeny jak civilní, tak vojenské prvky. Většina zemí mezinárodního společenství, které se takových misí a operací účastní, Českou republiku nevyjímaje, se potýká s nedostatkem zkušených a dobře připravených civilních expertů.

Na druhé straně, zapojení do nedávno uskutečněných misí na Balkáně a mise ISAF v Afgánistánu, poskytly České republice v tomto směru cenné informace. S ohledem na skutečnost, že se v budoucnosti předpokládá nárůst obdobných misí a operací, je v zájmu České republiky využít tohoto znalostního potenciálu k vybudování vlastního týmu expertů, který by pomohl překonat propast mezi požadavky na civilní experty a našimi možnostmi.

Především výše uvedená skutečnost je důvodem, proč Ministerstvo zahraničních věcí zahajuje v červnu pilotní projekt – dvoutýdenní kurz – přípravy českých expertů do civilních misí a operací. Jeho cílovou skupinou budou jednak civilisté a zaměstnanci veřejné správy, kteří jsou odborníky v určité specifické oblasti (právo, zemědělství, stavebnictví, řízení projektů) a projeví zájem o práci v těchto misích a operacích, jednak penzionovaní policisté a vojáci, kteří již mají určité zkušenosti z vojenské části misí a chtějí  v dalším období působit v jejich civilních složkách.

Celý kurz se uskuteční pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí, které je zároveň koordinátorem přípravy civilistů na práci v misích mezinárodního společenství.

Týdenní teoretický trénink, konaný pod hlavičkou Diplomatické akademie, bude zaměřen na přednášky související s tématy mezinárodních misí: současné konflikty, role jednotlivých aktérů při předcházení  a řízení krizí (NATO, EU), vojenské a civilní vztahy, vojensko-civilní spolupráce, team building, rozvojová spolupráce v oblastech konfliktů, spolupráce s místními nevládními organizacemi; budování kapacit: reforma justice, veřejné správy a občanské společnosti atd.

.