Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Telč1
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Diplomatická akademie MZV ČR zorganizovala ve dnech 2. - 6. září 2013 již 12. “Letní školu evropských studií”.

 

(Archivní článek, platnost skončena 14.09.2014.)

Letní školy evropských studií se každoročně účastní na čtyři desítky zahraničních diplomatů a juniorních úředníků české státní správy. Tématem letošní Letní školy byla otázka budoucnosti Evropy, především pak budoucnosti liberálního globálního řádu. Přednášejícími byli například profesor Jacques Rupnik, profesor Michal Mejstřík, profesor Christopher Coker a bývalý český diplomat Karel Kovanda. Jednání moderoval pan Michal Kořan, zástupce ředitele Ústavu mezinárodních vztahů.

Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí České republiky zorganizovala ve dnech 2. - 6. září 2013 již 12. “Letní školu evropských studií”, která se konala zcela netradičně v Telči. Doposud všechny ročníky se konaly v Horažďovicích. Letní škola navazuje na sérii seminářů k evropským otázkám, které od roku 1994 organizoval profesor Ferdinand Kinský ve svém rodném městě Horažďovicích. Od roku 2000 navázala na jeho iniciativu Diplomatická akademie MZV ČR Letní školou evropských studií, jíž se každoročně účastní na čtyři desítky zahraničních diplomatů a juniorních úředníků české státní správy. Zahraniční  diplomaté  přijíždějí především ze zemí, s nimiž má Diplomatická akademie MZV uzavřeno Memorandum o spolupráci.

Tématem letošní Letní školy byla otázka budoucnosti Evropy, především pak budoucnosti liberálního globálního řádu. Na přednáškách a kulatých stolech Letní školy vystoupila řada prominentních osobností jak z České republiky, tak ze zahraničí. Pozvání jako každoročně přijal například profesor Jacques Rupnik z pařížské Fondation Nationale des Sciences Politiques, dále profesor Michal Mejstřík - předseda Mezinárodní obchodní komory, profesor Christopher Coker z London School of Economics či bývalý český diplomat Karel Kovanda.

Letní školu navštívil také 1. náměstek ministra zahraničních věcí České republiky Jiří Schneider, který se účastnil diskuse u kulatého stolu „Budoucnost globálního ekonomického vládnutí“. Náměstek Schneider je pravidelným hostem této významné aktivity Diplomatické akademie MZV.

Přednášky a diskuse byly rozděleny do tří bloků.

  1. Evropa a globální řád: historie, hodnoty a budoucnost
  2. Ekonomické oživení v Evropě a Spojených státech amerických jako opora budoucího liberálního globálního řádu. 
  3. Jsou nově vznikající mocnosti v rolích partnerů, vyzyvatelů anebo soupeřů?

Celodenní odborný program byl vždy zakončen semináři, ve kterých účastníci probírali ve skupinkách a bez účasti přednášejících ten den diskutovaná témata. Práce v seminářích směřovala k závěrečné prezentaci, kdy každá skupinka zveřejnila svůj pohled na budoucnost Evropy. Závěrečnou prezentací byla Letní škola ukončena.   

Na úspěchu Letní školy se nemalou měrou podílely společenské aktivity jako byla návštěva  zámku v Telči, účast na přednášce o relikviáři svatého Maura, jehož kopie byla vystavena v Národním památkovém ústavu a v neposlední řadě uskutečnění přátelského fotbalového zápasu účastníků Letní školy s místním klubem F.C. Telč.

.