Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Celoživotní vzdělávání

 

Kontinuální vzdělávání a zvyšování profesní kvalifikace je povinností každého diplomatického pracovníka a nezbytným předpokladem jeho kariérního růstu. Vzdělávání českých diplomatů vyplývá zejména ze specifických potřeb české diplomacie,  koncepce zahraniční politiky České republiky a rovněž i pravidel, které jsou závazné pro celou státní správu České republiky.

Příprava diplomatických pracovníků musí nezbytně odrážet i neustále se měnící mezinárodní prostředí – především rostoucí počet hráčů v mezinárodních vztazích, nové hrozby a rizika, a rychlý rozvoj informačních a komunikačních technologií. To vše mění roli diplomacie jako takové, a tím i systém přípravy diplomatických pracovníků. Diplomatická akademie proto do svých aktivit zahrnula kurzy, jako například bezpečnost na internetu, kybernetickou bezpečnost, globální terorismus, boj proti korupci ve státní správě či krizové řízení.

Další skupina dovedností, na něž se Diplomatická akademie zaměřuje, jsou tzv. měkké dovednosti (soft skills), jejichž hlavním cílem je zlepšení dovedností diplomatických pracovníků efektivně prezentovat a vyjednávat na bilaterální či multilaterální úrovni. V jejich rámci probíhají kurzy například komunikačních dovedností, negociačních dovedností, prezentačních dovedností, nebo workshopy k umění práce s novináři, masová komunikace a mediální dovednosti.

Aktivity Diplomatické akademie zároveň směřují na získání dovedností spjatých s procesem adaptace na život v neznámém prostředí, se kterým se diplomatičtí pracovníci setkávají během výkonu své zahraniční služby. Ministerstvo zahraničních věcí proto začlenilo do přípravy svých pracovníků kurzy jako například efektivní komunikace Čechů s cizinci, kulturní diverzita či psychologická příprava. Speciální Kurz přežití probíhá ve spolupráci s Vojenskou akademií Vyškov a je určen jak posluchačům juniorní všeobecné diplomatické přípravy, tak ostatním diplomatickým pracovníkům.

Jak rozpoznat mobbying, bránit se mu a předcházet mu?

mobing

Jaký je rozdíl mezi mobbyingem a šikanou? Co je to „bossing“ a „stuffing“? Jaké jsou příčiny a znaky mobbyingu? Jak by měla oběť na mobbying reagovat? Jaká je prevence a obrana před mobbyingem? více ►

Pozice Číny ve světové ekonomice

qinghua_zhu

Čína dnes představuje druhou největší světovou ekonomiku, největšího vývozce zboží a druhého největšího vývozce služeb. I proto jsou přednášky k čínské ekonomice v permanentním hledáčku aktivit… více ►

Mezinárodní marketing pro ekonomickou diplomacii

michael_bahles

Michael Bahles z Business School v Postupimi přednášel českým diplomatům o mezinárodním marketingu a jeho současných trendech. více ►

Na MZV proběhl třetí ročník dvoutýdenního kurzu Ekonomické vzdělávání

ekon_vzdelavani_ii

Další ročník kurzu Ekonomické vzdělávání proběhl ve dnech 3. – 14. 2. 2014 na Ministerstvu zahraničních věcí. Účastnili se ho posluchači juniorní diplomatické přípravy i budoucí ekonomičtí radové… více ►

Náměstek ministra zahraničních věcí Tomáš Dub zahájil třetí ročník kurzu Ekonomické vzdělávání

ekon_vzdelavani

Náměstek ministra zahraničních věcí ČR Tomáš Dub zahájil v Černínském paláci dne 3.2. 2014 třetí ročník dvoutýdenního kurzu Ekonomické vzdělávání. více ►

Tomáš Holinka z Moody´s Analytics zahájil další ročník projektu „Ekonomové pro českou diplomacii“

holinka

Finanční analytik a makroekonom Tomáš Holinka zahájil přednáškou ke globálnímu ekonomickému výhledu na rok 2014 další ročník projektu „Ekonomové pro českou diplomacii“. více ►

Praktická finanční a ekonomická analýza pro diplomacii

Diplomatická akademie zavádí novinku do svých vzdělávacích aktivit – kurz Praktické finanční a ekonomické analýzy pro diplomacii. Vede jej renomovaný ekonom a ekonomický publicista Pavel Kohout. více ►

.