Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Příprava diplomatických pracovníků v ekonomických otázkách

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.03.2013.)

Ministerstvo zahraničních věcí zahájilo v roce 2012 nový systém přípravy diplomatických pracovníků, který souvisí zejména s rostoucím významem prosazování ekonomických zájmů České republiky v zahraničí v rámci nové koncepce zahraniční politiky ČR.

Mezi priority zahraniční politiky České republiky patří rovněž prosazování ekonomických zájmů České republiky v zahraničí. V řadě bilaterálních vztahů, především v prostoru mimo Evropu, jsou ekonomické a obchodní zájmy vodítkem pro přítomnost a práci české diplomacie.  Role diplomacie zahrnuje především vytváření podmínek pro rozvoj ekonomických a obchodních styků, zabezpečování informovanosti českého podnikatelského sektoru a podpora jeho zájmů.  Příprava diplomatických pracovníků na výkon zahraniční služby je bezesporu v tomto kontextu zásadní.

Nový systém přípravy si klade za cíl především rozšíření a prohloubení znalostí českých diplomatů v ekonomické problematice, posílení vědomostí o fungování ekonomiky jako celku, vztahů mezi národními ekonomikami a jejich účastníky, a zejména o činnosti podniků a jejich exportních aktivitách a roli státu při jejich podpoře.

Příprava diplomatů v ekonomických záležitostech má několik dimenzí. Diplomatická akademie se z nich podílí na kurzu „Ekonomické vzdělávání“, jehož první ročník proběhl na počátku února 2012.

Jedná se o týdenní projekt připravený Diplomatickou akademií v úzké spolupráci s dalšími ekonomickými odbory Ministerstva zahraničních věcí, zejména odborem dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu, odborem mnohostranných ekonomických vztahů a kanceláři pro strategie, analýzy a plánování.

Na prvním ročníku kurzu „Ekonomické vzdělávání“ se podíleli přední čeští ekonomové (například bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, ekonomický analytik Tomáš Nymburský z HSBC), členové Národní ekonomické rady vlády (Michal Mejstřík či Tomáš Sedláček), renomovaní pedagogové z Vysoké školy ekonomické (Hana Machková, Pavel Žamberský či Zuzana Stuchlíková), představitelé Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci státních agentur na podporu obchodu a investic (Ivan Jukl z CzechTrade, Martin Křížek z Czechinvest, Petr Križan z ČEB či Miroslav Somol z EGAP) a ze státních institucí (Pavla Trendová z ČSÚ a další). Posluchači měli možnost rozšířit své znalosti například z oblasti mezinárodního podnikání, mezinárodního marketingu, ekonomické statistiky, podpory vědy, výzkumu a inovací, jakož i o postavení České republiky ve světové ekonomice nebo o modelech podpory exportu v České republice i zahraničí.

Kurz byl určen zejména juniorním posluchačům Všeobecné diplomatické přípravy, byl však zároveň otevřen i diplomatům připravujícím se na působení v zahraničí, včetně ekonomických diplomatů, a dalším zájemců z řad pracovníků Ministerstva zahraničních věcí.

Posluchačům Diplomatické akademie projekt přiblížil náměstek ministra zahraničních věcí Ing. Tomáš Dub:

„Historicky nelze na exportních křivkách vysledovat statisticky významnou odchylku, která by svědčila o úspěších institucionální podpory státu v exportu. Diplomacie má exkluzivní postavení, ale také exkluzivní a těžké povinnosti, mezi něž prioritně patří podpora ekonomických zájmů země. Právě proto vytváříme zcela novou generaci diplomatů – ekonomů, kteří budou schopni obstát v tvrdých podmínkách zahraničních trhů. Dnešní setkání se studenty akademie mě opět přesvědčilo, že MZV má tento potenciál. Rozhodně se nebojíme nových výzev, protože pružně reagujeme na světový vývoj. Čerpáme při tom z naší rozsáhlé sítě, zkušeností a profesionality. Ekonomická diplomacie patří v současné době k nejdůležitějším nástrojům pro zajištění úspěchu země, našich občanů a firem na celosvětovém trhu.“

Ředitelka Diplomatické akademie, JUDr. Věra Jeřábková, CSc., k zahájení celého kurzu „Ekonomického vzdělávání“ uvedla: „Příprava diplomatických pracovníků České republiky v ekonomických otázkách patří, s ohledem na význam prosazování ekonomických vztahů naší země v zahraničí, mezi základní pilíře aktivit Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí. Rádi bychom, aby tento pilotní projekt „Ekonomického vzdělávání“ přispěl k dalšímu zkvalitnění práce české diplomacie a stal se základem systému přípravy diplomatů na působení v české zahraniční službě. Velmi si zároveň vážíme skutečnosti, že významní čeští ekonomové přijali účast na celém projektu, a věříme, že i díky jejich zapojení se Diplomatické akademii podařilo vytvořit skutečně přínosný vzdělávací kurz.

.