Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Prověření českého státního občanství

 

Můžu si nechat prověřit své české státní občanství během pobytu v zahraničí?

Ano, v zahraničí je možné požádat na zastupitelském úřadě ČR o zjištění státního občanství ČR a vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství. Příslušný formulář je k dispozici na zastupitelském úřadě. Žadatel předloží doklad totožnosti a další doklady, zejména matriční, dle požadavku zastupitelského úřadu (podle okolností konkrétního případu).

Gestorem agendy státního občanství je Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy, odd. státního občanství a matrik, nám. Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, tel.: 974 817 411, e-mail: obcanmat@mvcr.cz.

.