Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o prohlášení vlády ČR vůči aktivním odpůrcům nacismu

 

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 24. srpna 2005 následující prohlášení.

Vláda České republiky schválila na svém zasedání dne 24. srpna 2005 následující prohlášení:

Prohlášení vlády České republiky
vůči aktivním odpůrcům nacismu,
kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními
uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu

Vláda České republiky vyjadřuje své hluboké uznání všem osobám z řad někdejších československých občanů, zejména německé národnosti, žijícím před druhou světovou válkou na území dnešní České republiky, které v období druhé světové války zůstaly věrny Československé republice a aktivně se účastnily boje za její osvobození nebo trpěly pod nacistickým terorem. Zároveň vyjadřuje politování nad tím, že se některé z těchto osob nedočkaly po skončení druhé světové války zaslouženého uznání. Namísto toho byly v rozporu s tehdy platnou právní úpravou postiženy v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v poválečném Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu. Vláda České republiky vyjadřuje všem takto postiženým aktivním odpůrcům nacismu, bez ohledu na jejich pozdější státní příslušnost a místo pobytu, svoji omluvu.

Vedena zájmem symbolicky ocenit aktivní odpůrce nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu, a ve snaze přispět k prohloubení historické paměti vláda České republiky iniciuje a podpoří projekt dokumentace osudů jednotlivých takto postižených osob. Vláda proto vyzývá všechny takto postižené osoby nebo jejich příbuzné a známé, aby podle svého zájmu a možností kontaktovali přímo nebo prostřednictvím některého ze zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

Adresátem rozhodnutí vlády České republiky je každá osoba, která splňuje zároveň tato kriteria:

a) měla k datu 29.9.1938 státní občanství Československé republiky a žila na území dnešní České republiky,

b) v průběhu války zůstala věrná ČSR a buď se aktivně účastnila boje za její osvobození (např. účastí v armádách protihitlerovské koalice či v národním boji za osvobození), nebo trpěla pod nacistickým nebo fašistickým terorem (např. vězněním),

c) byla po 8.5.1945 postižena v souvislosti s opatřeními proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu (zejména jí nebylo umožněno získat zpět československé státní občanství), nebo měla důvodné obavy, že takto postižena bude (např. v případech, kdy byl takto postižen někdo z přímých příbuzných).

Pro zařazení mezi adresáty rozhodnutí vlády není rozhodující pozdější státní občanství ani trvalý pobyt osoby splňující shora uvedená kriteria, ani skutečnost, zda tato osoba dosud žije.

Práce na dokumentačním projektu týkajícím se aktivních odpůrců nacismu byly ukončeny do 30.9.2008.

.