Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o využití finančních prostředků fondu EU 2010

 

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky v roce 2010 vypracoval projekt s názvem „Dokončení přípravy a realizace školícího konzulárního modulu a školícího konzulárního pracoviště, který mu umožnil být jedním z příjemců finanční podpory z Fondu pro vnější hranice jako součásti obecného programu EU - „Solidarita a řízení migračních toků“.

V roce 2010 byla schválena finanční podpora v celkové výši 1.732 000,- Kč. Finanční prostředky byly  použity na dokončení  konzulárního školícího centra, zejména na jeho technické vybavení. Konzulární školící centrum se nachází v Toskánském paláci  a skládá se z přednáškové místnosti a školícího pracoviště simulující reálné prostředí na konzulárním úseku zastupitelských úřadů dle schengenských standardů.

Další část finančních prostředků byla vynaložena na realizaci krátkodobých školení   konzulárních pracovníků působících na  českých zastupitelských úřadech v zahraničí. Cílem školení bylo poskytnutí informací o aktuálních legislativních změnách s důrazem na  vízový kodex, nejlepší praxi a vývoj  migračních  rizik a trendů.

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky připravuje pokračování v tomto projektu i do budoucna s cílem zlepšit odbornou připravenost českých konzulárních pracovníků.

.