Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o využití finančních prostředků fondu EU 2012

 

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky, který je v rámci Ministerstva zahraničních věcí gestorem vzdělávání konzulárních pracovníků, vypracoval projekt s názvem „Pokračování v rozvoji a realizaci konzulárního školícího modulu“.

Uvedený projekt, jež svým pojetím navazuje na systém konzulárního vzdělávání uplatňovaný v předchozích letech, byl schválen k realizaci v rámci ročního programu 2012 Fondu pro vnější hranice, jako součásti obecného programu EU - „Solidarita a řízení migračních toků“. Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z prostředků Fondu pro vnější hranice, a to ve výši 2.976 tisíc Kč, která představuje 75% předpokládaných nákladů. Zbylou část předpokládaných výdajů spolufinancuje MZV.

Cílem projektu je zabezpečit vysokou odbornou úroveň českých konzulárních pracovníků a zdokonalit praktický výkon konzulární/vízové agendy českými zastupitelskými úřady. V rámci projektu bude v roce 2013 uskutečněno pět regionálních školení, z tohoto čtyři školení se budou konat v zahraničí a jedno na území České republiky. Školení budou zaměřena zejména na implementaci právních předpisů EU a ČR  na úseku vízové, pobytové a migrační agendy, na harmonizaci postupů zastupitelských úřadů v jednotlivých regionech v uvedených oblastech a na projednání aktuálních otázek a „živých“ témat týkajících se vízové a migrační problematiky.

Vzhledem k tomu, že nezbytnou částí vzdělávacího procesu je ověření účinnosti školení v praxi, bude část přidělených finančních prostředků Fondu pro vnější hranice vynaložena na realizaci dvou až tří praktických školení na vybraných zastupitelských úřadech ČR v teritoriích s vysokým migračním potenciálem s cílem ověření a dosažení harmonizace postupů a správné aplikace právních předpisů na úseku vízové a pobytové agendy konzulárními pracovníky.

Realizace celého projektu je plánována v období červen 2013 až únor 2014.

.