Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o využití finančních prostředků fondu EU 2013

 

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky je od roku 2008 jedním z příjemců finanční podpory z Fondu pro vnější hranice, který je součástí obecného programu EU „Solidarita a řízení migračních toků“. V roce 2013 vypracoval odbor konzulárních koncepcí a metodiky projekt s názvem „Pokračování v rozvoji a realizaci konzulárního školícího modulu“, který byl schválen pod evidenčním číslem FVH 2012-05.

V roce 2013 byla schválena finanční podpora v celkové výši 2 976 000 Kč, která představuje 75% z celkových nákladů projektu. Zbylých 25% nákladů bylo financováno z rozpočtu MZV. Finanční prostředky byly použity na realizaci čtyř resp. pěti regionálních (průběžných) školení konzulárních pracovníků působících na českých zastupitelských úřadech. Cílem školení bylo poskytnutí informací o aktuálních legislativních změnách s důrazem na vízový kodex, nejlepší praxi a migrační rizika a trendy. Školení se uskutečnila v zahraničí nebo v konzulárním školícím centru Ministerstva zahraničních věcí v Praze.

Zbylá část finanční podpory FVH byla vynaložena na organizaci tří průběžných praktických školení na vybraných zastupitelských úřadech České republiky s vysokým migračním potenciálem a relativně velkým počtem podávaných žádostí o schengenská víza. Cílem školení bylo ověření řádné aplikace vízových předpisů v praxi a případná náprava zjištěných nedostatků.

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky připravuje pokračování tohoto projektu i v letech 2014 a 2015.

.