Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výdaje pod kontrolou

 

V zájmu transparentnosti při nákládání s veřejným majetkem a veřejnými prostředky v rámci rozpočtové kapitoly MZV postupně zveřejňujeme údaje o obchodních smlouvách, objednávkách, dotačních a grantových smlouvách, odprodeji majetku MZV a dalších výdajových titulech.

 

Oznámení o výsledcích zadávacího řízení na podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky včetně nabídkové ceny vybraného uchazeče zveřejňujeme od roku 2006 ve
Věstníku veřejných zakázek, který je součástí elektronického informačního systému veřejné správy o veřejných zakázkách.


 

Informace a dokumenty k veřejným zakázkám, jejichž cena plnění přesáhne 500 000,- Kč bez DPH, uveřejňujeme od 1. 4. 2012 na
Profilu zadavatele. Na profilu zadavatele uveřejňujeme také skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky podle ustanovení § 147a zákona č. 136/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.


 

Informace o zadávacích řízeních ke všem veřejným zakázkám malého rozsahu (případně podlimitním, zadávaným ve zjednodušeném podlimitním řízení) zadávaným v souladu s Usnesením Vlády ČR č. 343 ze dne 10. 5. 2010 uveřejňujeme na
Profilu zadavatele v e-tržišti, kde je uveden jak vítězný uchazeč, tak nabídková cena. Zadávání zakázek prostřednictvím e-tržiště se vztahuje na stanovený seznam komodit.


 

Dotace nestátním neziskovým organizacím a dotace v rámci transformační spolupráce zveřejňujeme v souladu s vyhláškou č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí, v
Centrálním registru dotací
(IS CEDR III), provozovaném Ministerstvem financí ČR.


 

Přehled finanční podpory, poskytované krajanským spolkům a organizacím v zahraničí na kulturní a vzdělávací projekty a opravy a údržby krajanských škol a dalších prvků českého kulturního dědictví, zveřejňujeme za aktuální rok. Podpora je poskytována za základě usnesení vlády ČR č. 262 ze dne 9. 4. 2010 o pokračování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2011 až 2015.


  V souladu s usnesením vlády ČR č. 1 ze dne 5. 1. 2011 pravidelně aktualizujeme a zveřejňujeme informace o odprodeji nepotřebného odprodeji nepotřebného Movitého i nemovitého majetku MZV.
Nakládání s majetkem státu upravuje zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.
 


Skutečné čerpání, vývoj a konečný stav ukazatelů rozpočtu kapitoly MZV jsou podrobně specifikovány v dokumentech Závěrečného účtu kapitoly 306 který publikujeme za předchozí rozpočtový rok.


 

.