Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Informace o využití finančních prostředků fondu EU 2011

 

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR je jedním z příjemců finanční podpory z Fondu pro vnější hranice jako součásti obecného programu EU „Solidarita a řízení migračních toků“. V rámci tohoto programu každoročně vypracovává projektové žádosti, jejichž hlavním cílem je vytvoření a další rozvoj vzdělávacího systému pro konzulární pracovníky MZV ČR.

V roce 2011 byl schválen projekt s názvem „Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu a školícího konzulárního pracoviště“. Projekt navazuje na předchozí aktivity a rovněž se týká financování aktivit spojených se vzděláváním konzulárních pracovníků. V rámci projektu byla schválena finanční podpora v celkové výši 2 585 000,- Kč, z toho 1 900 000,- Kč z rozpočtu FVH a 685 000,- Kč z rozpočtu MZV.

Finanční prostředky byly vynaloženy jednak na dokončení technického vybavení školícího centra, jednak na pokrytí nákladů spojených s organizací a realizací školení, a to předvýjezdového školení a průběžného školení. Pilotním projektem byla pokročilá školení uskutečněná v roce 2011, která jsou zvláštním typem průběžných školení. Průběžná školení a pokročilá školení jsou určena pro vedoucí konzulárních úseků již vyslaných k výkonu práce na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Tento typ školení slouží k průběžnému vzdělávání vedoucích jak v běžně vykonávaných agendách, tak ve specifických agendách z vízové nebo migrační oblasti.

V roce 2011 MZV proškolilo v rámci projektu 50 pracovníků v předvýjezdovém typu školení a 98 konzulárních pracovníků v průběžném typu školení. Celkem v roce 2011 zorganizoval odbor konzulárních koncepcí a metodiky 3 předvýjezdová školení v délce trvání 3 týdnů a 5 průběžných školení, z toho 3 školení v Praze a 2 školení v zahraničí.

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky plánuje pokračovat v realizaci projektu rovněž v roce 2012.

.