Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Kabinet ministra

 

Kabinet ministra zejména spravuje a koordinuje program ministra;

  • koordinuje přípravu zahraničněpolitických akcí ministra, organizuje a ve spolupráci s příslušnými útvary zajišťuje společenskou a stykovou činnost ministra;
  • koordinuje přípravu podkladových materiálů pro jednání ministra v Parlamentu a ve vládě ČR, organizuje přípravu vystoupení ministra na veřejnosti;
  • předává příslušným vedoucím pracovníkům, útvarům a příspěvkovým organizacím zřízeným MZV pokyny ministra a kontroluje jejich plnění;
  • prověřuje po věcné a formální stránce písemnosti a návrhy předkládané ministrovi a zpracovává k nim vlastní stanoviska;
  • eviduje dopisy adresované ministrovi a přiděluje je k vyřízení, podle pokynů ministra vyřizuje jeho osobní korespondenci;
  • odpovídá za autorizaci stanovisek MZV v mezirezortním připomínkovém řízení a při předkládání materiálů na jednání vlády.

Kabinet ministra zahrnuje též tyto pozice tajemníků:

  • Parlamentní tajemník zajišťuje pro ministra komplexní informace o práci Parlamentu, organizuje jeho účast na schůzích Parlamentu a jeho výborů. Podílí se na zajišťování účasti ostatních vedoucích pracovníků MZV na schůzích výborů Parlamentu. Eviduje interpelace, odpovídá za včasnost a úplnost jejich vyřizování.
  • Vládní tajemník metodicky vede a koordinuje útvary MZV při přípravě materiálů pro jednání ministra ve vládě, zajišťuje účast ministra, popř. náměstka ministra na jednání schůze vlády a svolává porady k vládní agendě.
  • Stykový tajemník koordinuje program ministra a ve spolupráci s útvary MZV zajišťuje přípravu a kompletaci materiálů pro jednání ministra jak v ČR, tak v zahraničí.
  • Spisový tajemník odpovídá za vedení korespondence ministra, koordinuje tok informací mezi jednotlivými útvary MZV a ministrem a po obsahové, věcné i formální stránce prověřuje písemnosti a návrhy předkládané ministrovi k podpisu či rozhodnutí.
.