Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor bezpečnostní politiky

 

Náplň Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zahraničních věcí.

 • Odbor bezpečnostní politiky odpovídá komplexně za vztahy s Organizací Severoatlantické smlouvy (NATO) a odborně řídí Stálou delegaci ČR při NATO.
 • Odpovídá za zapojení ČR do Společné bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie (CSDP EU) v politických, vojenských a civilních aspektech a spolupracuje v této oblasti s odborem Společné zahraniční a bezpečnostní politiky a příslušnými teritoriálními odbory.
 • Odpovídá za koordinaci stanovisek k vojenským aspektům CSDP s Ministerstvem obrany a k civilním aspektům CSDP s Ministerstvem vnitra.
 • Spolupracuje s Ministerstvem obrany, Ministerstvem vnitra a ostatními resorty při zajišťování účasti ČR v mezinárodních operacích a misích pod vedením NATO, EU, OBSE a ad hoc koalic.
 • Odborně řídí Stálé zastoupení ČR při EU v otázkách CSDP.
 • Zajišťuje účast ČR v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), odpovídá za účast v OBSE v její první dimenzi a spolupracuje s odbory Mnohostranných ekonomických vztahů a Lidských práv a transformační politiky odpovědnými za agendu OBSE ve druhé, resp. třetí dimenzi.
 • Zajišťuje účast ČR v procesu kontroly zbrojení a spolupráce v oblasti vojenské bezpečnosti v rámci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách (S-KOS), Smlouvy o otevřeném nebi a při plnění Vídeňského dokumentu z roku 2011.
 • Odborně řídí Stálou misi ČR ve Vídni v otázkách OBSE.
 • Ve spolupráci s teritoriálními odbory zpracovává problematiku bilaterálních bezpečnostních vztahů s vybranými zeměmi.
 • Koordinuje za MZV přípravu strategických dokumentů v bezpečnostní oblasti.
 • Koordinuje činnost útvarů MZV při zpracovávání podkladových materiálů pro jednání Bezpečnostní rady státu (BRS), je sekretariátem Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (VKZBP) a zpracovává agendu Výboru pro obranné plánování a jeho pracovních orgánů; ředitel odboru řídí jednání Podvýboru pro spolupráci s mezinárodními bezpečnostními organizacemi VKZBP.
 • Zajišťuje spolupráci s nevládními organizacemi působícími v bezpečnostní oblasti, včetně kontaktů se školami, orgány státní správy a samosprávy v této oblasti.
.