Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor dvoustranných ekonomických vztahů a podpory exportu

 

Podílí se na koordinaci a řízení aktivit ústředních orgánů v oblasti vnějších ekonomických vztahů ČR, podílí se na formulování a provádění zahraniční politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů a v rozsahu své působnosti zajišťuje koordinaci útvarů MZV (s výjimkou koordinace vůči pracovním orgánům a formacím Evropské unie, kterou zajišťují jiné odbory MZV), příslušných ústředních orgánů státní správy a dalších institucí.

  • Podílí se na přípravách a vytváření smluvního rámce pro vnější ekonomické vztahy státu, sleduje naplňování mezinárodních ekonomických smluv a spolupracuje k tomuto cíli se sekcí Evropské unie a se státními orgány, zejména s MPaO.
  • Připravuje podklady a stanoviska ke globálním ekonomickým problémům a významným bilaterálním jednáním v rozsahu své působnosti. Zpracovává průřezové a souhrnné materiály ekonomického charakteru, analýzy, přehledy a souhrnné informace o vývoji zahraničního obchodu a makroekonomickém vývoji ekonomiky ČR.
  • Vytváří, rozšiřuje a zkvalitňuje informační základnu pro koncepční, analytické a průřezové dokumenty a studie v oblasti své působnosti s důrazem na využití globálních komunikačních sítí.
  • Vykonává roli koordinátora vůči útvarům MZV i vůči orgánům státní správy, pokud jde o sjednocování a koordinaci postojů a odborných stanovisek v oblasti problematiky vnějších ekonomických vztahů.
  • Ve spolupráci s příslušnými teritoriálními odbory MPaO zabezpečuje úkoly v oblasti dvoustranných ekonomických a obchodních vztahů a poskytuje podporu českým podnikům a jejich obchodně-ekonomickým zájmům ve vnějších ekonomických vztazích, zejména při navazování kontaktů a při získávání informací o zahraničních trzích a obchodních příležitostech. V této činnosti spolupracuje úzce rovněž s příslušnými organizacemi, institucemi a sdruženími podnikatelských subjektů (Czechtrade, Czechinvest, ČEB, EGAP, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace exportérů atd.).
  • Odborně řídí činnost ZÚ ČR a jejich OEÚ při provádění zahraniční politiky ČR v oblasti vnějších ekonomických vztahů.
  • V rozsahu své působnosti spolupracuje se zastupitelskými úřady cizích států v ČR.
.