Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor hlavního účetního

 

Zajišťuje, metodicky řídí a odpovídá za účetnictví MZV. Plní funkci hlavního účetního ve smyslu zákona o finanční kontrole. Odpovídá za včasnost, správnost a úplnost účetního výkaznictví MZV.

  • Řídí zavádění a aplikaci informačního ekonomického systému MZV.
  • Odpovídá za implementaci obecně závazných právních předpisů do interních norem a metodických pokynů v oblasti účetnictví a evidence majetku MZV.
  • Metodicky řídí, zajišťuje a kontroluje evidenci majetku MZV.
  • Zpracovává a kontroluje agendu poskytování a vyúčtování náhrad při pracovních cestách.
  • Zajišťuje pokladní službu MZV a schvaluje návrhy na zařazení zaměstnanců do funkce pokladní u ZÚ.
  • Zpracovává a kontroluje podklady o evidenci příjmů a výdajů ZÚ a odpovídá za řádné zaúčtování.
  • Metodicky řídí, organizuje a provádí inventarizaci majetku MZV.
  • Organizuje komplexní předvýjezdovou přípravu v agendách evidence příjmů a výdajů ZÚ a evidence majetku ZÚ a odpovídá za ni.
  • Předkládá návrhy na vyslání, případně schvaluje návrhy na zařazení zaměstnanců do funkce vedení evidence příjmů a výdajů u ZÚ a do funkce vedení evidence majetku u ZÚ.
  • Ve spolupráci s odborem správy rozpočtu se podílí na zpracování zúčtování finančních vztahů za kapitolu MZV a výkazů pro státní závěrečný účet.
.