Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor konzulárních činností

 

Je gestorem konzulární agendy ve vztahu k občanům ČR a EU a konzulárních vztahů s jednotlivými zeměmi. V součinnosti s odborem konzulárních koncepcí a metodiky formuluje koncepci konzulární služby ČR.

 • Zpracovává interní konzulární předpisy v oblasti své působnosti.
 • V rozsahu své působnosti zajišťuje zastupování ČR v pracovních formacích Rady EU a Evropské komise.
 • Zpracovává návrhy na sjednávání mezinárodních smluv v oblasti své působnosti, zejména dohod o konzulární spolupráci.
 • Ve spolupráci s dalšími útvary zabezpečuje realizaci voleb do Parlamentu ČR v zahraničí.
 • V oblasti své působnosti zabezpečuje po obsahové stránce informace na webových stránkách MZV a připravuje stanoviska pro tiskový odbor.
 • Vydává doporučení a varování MZV veřejnosti v souvislosti s cestováním do cizích států a k dalším otázkám, spadajícím do jeho působnosti.
 • Zpracovává agendu konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky.
 • Vydává a eviduje diplomatické a služební pasy ČR s biometrickými údaji a zajišťuje udělení víz u cizích ZÚ pro držitele těchto pasů k pracovním cestám do zahraničí.
 • Zajišťuje výkon a metodiku ověřovací a poplatkové agendy.
 • Zajišťuje objednávání a distribuci formulářů a zúčtovatelných tiskopisů potřebných pro výkon konzulárních činností a za tímto účelem zajišťuje správu skladů.
 • Vydává povolení k pobytu členům personálu zastupitelského úřadu cizího státu nebo mezinárodní vládní organizace akreditované v ČR anebo jejich rodinným příslušníkům registrovaným MZV a uděluje výjezdní příkaz.
.