Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky

 

Je gestorem vízové agendy a pobytu cizinců na území ČR a podílí se na vytváření vízové politiky a praxe. V součinnosti s odborem konzulárních činností formuluje koncepci konzulární služby ČR.

  • Zpracovává interní konzulární předpisy v oblasti své působnosti.
  • V rozsahu své působnosti zajišťuje zastupování ČR v pracovních formacích Rady EU a Evropské komise.
  • Zpracovává návrhy na sjednávání mezinárodních smluv v oblasti své působnosti, zejména dohod o bezvízovém styku.
  • Předkládá návrhy na řešení otázek souvisejících s vízovým procesem a spolupracuje s příslušnými úřady ČR ve vízové oblasti.
  • Zajišťuje aplikaci unijních a národních právních předpisů v oblastech své působnosti.
  • Zpracovává stanoviska a podklady pro vnitrostátní a mezinárodní jednání o otázkách migrace a spolupracuje s příslušnými  resorty při projednávání problematiky migrace osob.
  • V oblasti své působnosti zabezpečuje po obsahové stránce informace na webových stránkách MZV a připravuje stanoviska pro tiskový odbor.
  • Zajišťuje metodiku postupu ZÚ při výkonu státní správy podle zákona o střelných  zbraních.
  • Organizuje školení konzulárních pracovníků před jejich vysláním na ZÚ.
  • Vede evidenci interních konzulárních předpisů a zpracovává konzulární statistiky.
.