Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor legislativně právní

 

Zabezpečuje legislativní agendu, včetně vydávání a rozesílání interních norem MZV a rozhodnutí ministra.

  • Ve spolupráci s věcně příslušnými útvary připravuje stanoviska MZV k návrhům obecně závazných právních předpisů.
  • Na základě návrhů věcně příslušných odborů zpracovává po legislativní stránce návrhy obecně závazných právních předpisů (zákony, nařízení vlády) a ve spolupráci s navrhujícími odbory zajišťuje jejich vnitrostátní projednání.
  • Ve spolupráci s dalšími útvary zabezpečuje organizačně činnost ministra jako člena vlády. Rozesílá rovněž programy jednání schůze vlády a rozepisuje úkoly z usnesení vlády ČR.
  • Poskytuje útvarům MZV a ZÚ konzultace a odborná stanoviska k vnitrostátní legislativě.
  • V elektronické databázi služebních předpisů MZV zajišťuje doplňování a aktualizaci interních norem (řády, směrnice) a rozhodnutí ministra.
  • Navrhuje řešení kompetenčních sporů sekcí, odborů a samostatných oddělení.
  • Zastupuje MZV ve sporech, v nichž podle tohoto řádu MZV nezastupuje jiný útvar.
.