Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor politik Evropské unie

 

Z hlediska zahraničně-politických zájmů ČR sleduje sektorové unijní politiky, jakož i činnost příslušných orgánů a institucí EU, vyhodnocuje jejich vývoj a navrhuje postup a pozice MZV a ČR, a to ve spolupráci zejména s dalšími věcně příslušnými odbory MZV.

  • V rozsahu své působnosti poskytuje podklady a informace pro jednání ústavních činitelů ČR a vedoucích představitelů MZV i pro další ústřední správní orgány, případně hospodářské subjekty.
  • Úzce spolupracuje s Úřadem vlády a dalšími ústředními orgány státní správy.
  • V rozsahu své působnosti se podílí na zajištění účasti MZV na činnosti Výboru pro EU.
  • V rozsahu své působnosti odborně řídí SZ ČR při EU. Spolupráci se ZÚ a SM ČR koordinuje s příslušnými řídícími a dalšími odbory MZV.
  • V rozsahu své působnosti spolupracuje s dalšími vládními i nevládními subjekty ČR, dále rovněž se Zastoupením Evropské unie v ČR a se zastupitelskými úřady cizích států v ČR.
  • Věcně sleduje zejména oblasti společné zemědělské politiky, dopravy a telekomunikací, energetiky, životního prostředí, informačních a komunikačních technologií, vědy, výzkumu, školství a mládeže, kultury, vnitřního trhu, sociální politiky a Strategie EU2020, koordinace hospodářských politik EU, financí a rozpočtu EU včetně využívání finančních nástrojů EU, strukturálních fondů a regionálních programů, justice a vnitra (včetně policejní spolupráce a civilní ochrany), migrační, azylové a vízové politiky, Schengenské úmluvy, boje proti terorismu, společné obchodní politiky, EHP, ESVO a vnějších vztahů EU (včetně sledování příslušných teritoriálních skupin).
.