Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor pro všeobecné záležitosti EU

 

V rámci své působnosti poskytuje podkladové materiály pro jednání ústavních činitelů ČR a vedoucích představitelů MZV a poskytuje základní informace pro další vládní instituce, Parlament a hospodářské subjekty.

 • Koordinuje aktivity MZV, které se týkají záležitostí EU, s Úřadem vlády.
 • V rámci své působnosti se účastní činnosti Výboru pro EU (VEU). Koordinuje výstupy MZV ve vztahu k VEU a spolu s dalšími odbory MZV koordinuje naplňování závěrů VEU.
 • Odborně řídí Stálé zastoupení ČR při EU (dále jen "SZ ČR při EU"). Odbornou spolupráci se ZÚ v členských a kandidátských zemích realizuje ve spolupráci s příslušnými řídícími teritoriálními odbory. V rozsahu své působnosti spolupracuje se Zastoupením Evropské komise v ČR a se zastupitelskými úřady cizích států v ČR.
 • Sleduje a vyhodnocuje aktuální obecné procesy probíhající uvnitř EU a zajišťuje přípravu kvalifikovaných analýz k těmto procesům. V tomto smyslu se zabývá zejména procesy reformování a rozšiřování EU.
 • Sleduje a analyzuje činnost evropských institucí, zejména Evropské komise a Evropského parlamentu z hlediska prosazování zájmů ČR a způsobu prosazování zájmů ostatních členských států EU v jejich rámci.
 • Sleduje problematiku umisťování nových agentur a institucí EU a otázku odpovídajícího zastoupení ČR v institucích EU. Bilaterální aspekty koordinuje s příslušnými teritoriálními odbory.
 • Koordinuje přípravu a zajišťuje účast ČR na zasedáních Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy (GAERC).
 • Ve spolupráci s Úřadem vlády se podílí na přípravě a zajišťování účasti ČR na zasedáních Evropské rady.
 • Podílí se na zajišťování stykových akcí MZV s představiteli institucí EU, zejména s představiteli Rady EU, Evropské komise a Evropského parlamentu.
 • Podílí se na koordinaci přípravy a průběhu předsednictví ČR v Radě EU v gesci MZV.
 • S přihlédnutím ke gescím ostatních útvarů MZV koordinuje postoje MZV k agendám aktuálního předsednictví v Radě EU.
 • V rámci provázanosti unijních a bilaterálních agend se podílí na zajišťování operativní informovanosti mezi jednotlivými odbory SEU a věcně příslušnými odbory MZV.
 • V rámci své působnosti jedná s dalšími státními i nevládními subjekty ČR a se zahraničními partnery.
.