Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

 

Odpovídá za koordinaci účasti ČR na společné zahraniční a bezpečnostní politice EU (dále jen „SZBP EU“). Podílí se na formulaci cílů a priorit participace ČR na SZBP EU. Zajišťuje, aby národní pozice a stanoviska týkající se SZBP EU zpracovávaná relevantními útvary MZV byly v souladu s platným acquis a s průběhem a výsledky politického dialogu.

  • Zabezpečuje účast ČR na neformálním zasedání ministrů zahraničních věcí ČS EU (Gymnich). Koordinuje účast ČR na jednání Politického a bezpečnostního výboru (COPS), koordinuje přípravu stanovisek a podkladů pro COPS a pro další přípravné orgány Rady EU v oblasti SZBP EU a zajišťuje, že jejich obsah reflektuje aktuální vývoj v SZBP EU a priority a zájmy ČR.
  • Odpovídá za to, aby metodické postupy používané MZV byly kompatibilní se standardy zpracovávání SZBP EU v příslušných orgánech či institucích Unie a v členských zemích.
  • Odborně řídí SZ ČR při EU v otázkách SZBP EU.
  • Po obsahové stránce zastřešuje komunikaci MZV s Generálním sekretariátem Rady EU v Bruselu a se členskými, přistupujícími a kandidátskými zeměmi prostřednictvím komunikačního systému EU pro oblast II. pilíře.
  • Zabezpečuje zapojení ČR do agendy boje proti terorismu v rámci SZBP EU. Koordinuje činnost příslušných odborů MZV při vytváření analytických výstupů k problematice mezinárodního terorismu pro expertní orgány EU a zajišťuje v tomto směru kontakt se zpravodajskými službami. Zajišťuje přípravu podkladových materiálů pro pracovní skupiny Rady EU, které se zabývají dílčími aspekty vnější dimenze protiteroristické politiky EU.
  • Gesčně odpovídá za vypracování stanovisek k žádostem o dovoz či vývoz vojenského nebo speciálního materiálu tak, aby byly respektovány závazky EU, zejména negativní opatření a aplikace Kodexu chování při vývozu zbraní.
.