Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor správy majetku

 

Zabezpečuje a odpovídá za nákup a prodej nemovitostí, se kterými MZV hospodaří. Zajišťuje a odpovídá za investiční činnost MZV v ČR i v zahraničí. Zajišťuje provoz a správu objektů, technických zařízení a bytů MZV v České republice.

 • Zajišťuje opravy a údržbu nemovitého majetku obhospodařovaného MZV v České republice a v zahraničí.
 • Plní funkci ústředního investora vůči příspěvkovým organizacím zřízeným MZV a vůči organizacím provádějícím stavebně-inženýrskou činnost pro MZV.
 • Odpovídá za zpracování podkladů a ekonomických rozvah v oblasti stavebně-investiční činnosti.
 • Odpovídá za organizační a smluvní zajištění inženýrského stavebního průzkumu, projektové dokumentace, realizace dodávek stavebně investičních prací, technologií, a provádí kontrolu smluvního a věcného plnění, jakož i předání podkladů pro závěrečné vyúčtování odboru hlavního účetního.
 • Koordinuje, zajišťuje a kontroluje nákupy materiálu a movitého majetku (mimo aut a materiálu pro autoprovoz, reprografické techniky, komunikační techniky, počítačového vybavení, bezpečnostní techniky, propagačního materiálu, darů a dárkových předmětů) a uměleckých předmětů pro potřeby ústředí i ZÚ.
 • Zajišťuje prvotní interiérové vybavení nemovitostí vlastních i najatých, se kterými MZV hospodaří v České republice i v zahraničí.
 • Ve spolupráci s odborem centrálních systémů a technologií, s odborem aplikací a informačních služeb a bezpečnostním odborem odpovídá za zapracování prvků objektové bezpečnosti, komunikace, požární bezpečnosti a bezpečnosti práce do projektové dokumentace a její realizaci.
 • Zastupuje MZV ve sporech vzniklých z činnosti odboru správy majetku kromě sporů, v nichž podle tohoto řádu zastupuje MZV jiný útvar.
 • Na základě požadavku odboru správy rozpočtu posuzuje z hlediska dispozičního řešení návrhy na nájmy úředních prostor a rezidencí vedoucích ZÚ.
 • Ve své působnosti zajišťuje a rozpracovává obecně závazné předpisy do interních norem MZV a kontroluje jejich uplatňování.
 • Odpovídá za předkládání příslušných dokladů vztahujících se k nemovitému majetku odboru administrativně – archivnímu k archivaci.
 • Zodpovídá za dislokaci útvarů MZV v objektech, se kterými MZV hospodaří v České republice.
 • Zodpovídá za správu skladů MZV ve své působnosti.
 • Odpovídá za agendu pronájmů objektů ve správě MZV cizím subjektům v České republice a v zahraničí - u ZÚ.
 • Zajišťuje ubytování pracovníků MZV na ubytovně MZV.
 • Ve spolupráci s odborem hlavního účetního zodpovídá za vedení a aktualizaci registru vlastních nemovitostí v České republice i v zahraničí. Odboru hlavního účetního předává potřebné údaje k zajištění evidence nemovitostí.
.