Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor veřejné diplomacie

 

Zajišťuje koncepční, metodické a operativní řízení prezentace ČR. Vyhledává možnosti aktivní prezentace ČR a podpory politických a ekonomických zájmů ČR v zahraničí a koordinuje využívání těchto možností.

 • Zabezpečuje zapojení relevantních subjektů státní, neziskové, akademické i soukromé sféry do realizace prezentačních projektů.
 • Spolu s dalšími útvary MZV navrhuje priority veřejné diplomacie ČR a následně tyto priority implementuje do projektů veřejné diplomacie.
 • Ve spolupráci s tiskovým odborem a příslušnými ZÚ zajišťuje prezentaci ČR v zahraničních médiích.
 • Řídí pracovní koordinační skupinu pro oblast veřejné diplomacie, kterou tvoří zejména zástupci sekce ministra/kabinetu ministra, sekce ekonomické spolupráce a zahraniční prezentace, odboru veřejné diplomacie, tiskového odboru, kanceláře strategie, analýz a plánování a Českých center. Setkání pracovní koordinační skupiny svolává zpravidla jednou měsíčně.
 • Ve spolupráci s tiskovým odborem využívá k prezentačním aktivitám internetové stránky a sociální sítě spravované MZV.
 • Koordinuje přípravu a konání konferencí v prostorách MZV.
 • Ve spolupráci se zmocněncem pro krajanské záležitosti koordinuje po obsahové stránce rozhlasové vysílání ČR do zahraničí.
 • Je gestorem jednotného vizuálního stylu MZV. Zajišťuje výrobu informačních a prezentačních materiálů o ČR a MZV pro potřeby MZV a dohlíží na jejich jednotnou grafickou úpravu a soulad s jednotným vizuálním stylem. Ve spolupráci s odborem administrativy a zpracování informací a dalšími útvary MZV zajišťuje distribuci vlastních i získaných materiálů.
 • Podílí se na formulování zahraniční politiky ČR v oblasti kulturních a nevládních vztahů.
 • Udržuje kontakty s nevládními organizacemi se zahraničním zaměřením v ČR a s mezinárodními nevládními organizacemi a poskytuje jim podle potřeby informace napomáhající udržování mezinárodních nevládních styků ČR.
 • Zajišťuje chod sekretariátu Komise pro prezentaci ČR ve smyslu usnesení vlády č. 74 ze dne 19. ledna 2005, o Koncepci jednotné prezentace ČR.
 • Je gestorem sjednávání kulturních dohod, spolupracuje při sjednávání na ně navazujících protokolů a sleduje jejich plnění.
 • Zajišťuje agendu související s udělováním resortního vyznamenání „Cena GRATIAS AGIT“.
 • Zajišťuje výkon agendy Středoevropské kulturní platformy.
 • Koordinuje, sleduje a vyhodnocuje styky v oblasti výměnných zahraničních studijních pobytů, a to ve spolupráci s teritoriálními odbory a MŠMT.

přílohy

Prezentace ČR Další informace

.