Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Pracovněprávní a mzdový odbor

 

Ve spolupráci s personálním odborem přijímá zaměstnance do pracovního poměru (s výjimkou místních pracovních sil) a provádí další pracovněprávní úkony spojené s pracovním poměrem (změny pracovního poměru, určení výše platu, rozvázání pracovního poměru atd.)

  • Vede pracovněprávní a platovou agendu MZV, včetně výpočtu platů a poskytování valutové náhrady zvýšených životních nákladů.
  • Zabezpečuje agendu sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců a spolupracuje s příslušnými institucemi při provádění léčebné péče, zajišťuje agendu spojenou s úhradou léčebných výdajů zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků vyslaných na ZÚ.
  • Vede osobní evidenci zaměstnanců, včetně platových náležitostí.
  • Organizačně zajišťuje přeřazování zaměstnanců na ZÚ a zpět do ústředí, zabezpečuje poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům s pravidelným pracovištěm v zahraničí v rámci platných obecně závazných právních předpisů a služebních předpisů MZV.
  • Podílí se na přípravě pracovněprávních předpisů jak obecně závazných, tak resortních, kontroluje dodržování těchto předpisů v rámci MZV.
  • Zastupuje MZV v pracovněprávních sporech a dalších sporech, vzniklých z činnosti prováděné v působnosti odboru.
  • Zabezpečuje poskytování náhrad mimopražským zaměstnancům.
  • Zabezpečuje péči o zaměstnance, včetně využití fondu kulturních a sociálních potřeb.
.