Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Fondy meziválečných sekcí MZV 1918-1939

 

V době budování organizační struktury v letech 1919-1920 vzniklo pět (s prezidiem šest) sekcí (odborů), zakotvených v organizačním statutu MZV z května 1921 bez zásadních změn na celé meziválečné období.

  • sekce (Prezidium) obstarávala organizační a kompetenční záležitosti úřadu a patřil k němu jako páté oddělení rovněž Archiv MZV.
  • II. sekce (politická) patřila mezi nejdůležitější útvary MZV, řešila veškerou politickou agendu a včetně politické stránky vztahů obchodních, kulturní aj. Součástí politické sekce byla až do třicátých let oddělení právní a mezinárodně-právní, z nichž byla k 1.4.1936 vytvořena samostatná sekce (odbor) právní.
  • III. sekce (zpravodajská), jejímž posláním bylo „informování ciziny o životě československém“. Čtyři oddělení (propagační, literární, redakční a tiskový archiv) sledovaly cizí a zajišťovaly československou propagaci ve světě.
  • IV. sekce (národohospodářská) se zabývala zahraničním obchodem a finančními a celními otázkami z mezinárodního hlediska.
  • V. sekce (administrativní) řešila konzulární problematiku, péči o čs. státní příslušníky v zahraničí a poskytování právní pomoci.
  • VI. sekce (právní) byla vyčleněna z politické sekce. Ke dni 1.4.1936 byla vytvořena samostatná sekce (odbor) právní, do jehož kompetence patřily mezinárodně-právní otázky zahraniční politiky.

V přiložené galerii si prohlédněte organigram předválečného Ministerstva zahraničních věcí ČSR.

galerie

Fondy meziválečných sekcí 1918 - 1939

.