Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Tiskový odbor

 

Podílí se na publicitě stanovisek MZV a jeho aktivit. Spolupracuje s tiskovým mluvčím, poskytuje tiskovému mluvčímu technickou podporu a aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice.

  • Odborně řídí tiskovou činnost ZÚ.
  • Spolupracuje se zahraničními novináři a tiskovými přidělenci cizích ZÚ v Praze. Zajišťuje akreditaci zahraničních novinářů.
  • Pořizuje audiovizuální záznamy vybraných výstupů pracovníků MZV.
  • Organizuje tiskové konference a další akce, kterých se účastní zástupci médií.
  • Podle potřeby připravuje aktuální informační materiály k zahraničněpolitické problematice.
  • Poskytuje informace o zahraniční politice ČR veřejnosti a zajišťuje „Public Relations“ zahraniční služby.
  • Zveřejňuje stanoviska MZV v otázkách vnitřního chodu instituce.
  • Zajišťuje monitoring médií a sledování zahraniční publicity o ČR a domácí publicity o záležitostech spadajících do působnosti resortu MZV. Z otevřených pramenů připravuje pro vedení MZV informační výstupy - periodicky i na vyžádání.
  • Zajišťuje redakční systém a správu webových stránek MZV podle aktuálních informačních potřeb ministerstva. Za tím účelem metodicky vede útvary MZV v oblasti plnění webových stránek, jejich aktualizace a kontroly jejich správnosti.
  • Odpovídá za poskytování informací veřejnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a za dodržování zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním. Za tím účelem metodicky vede útvary MZV v oblasti poskytování informací veřejnosti.

přílohy

Tiskový mluvčí a tiskový odbor Další informace

.