Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Útvar koordinátora veřejných zakázek

 

Útvar koordinátora veřejných zakázek má postavení odboru. Útvar koordinátora veřejných zakázek zejména dohlíží na efektivní, účelné a hospodárné vynakládání veřejných prostředků při realizaci práv a povinnosti vyplývající pro MZV ze zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

  • Ve své činnosti přihlíží rovněž k zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a vyhlášce č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.
  • Garantuje, příp. organizuje výběrová řízení na veřejné zakázky v rámci MZV, stanoví zadávací podmínky a hodnotící kriteria jednotlivých veřejných zakázek.
  • V rámci koordinační role posuzuje podklady pro zadání veřejné zakázky, sjednocuje praxi a koriguje případné odchylky od závazného postupu.
  • Vypracovává koncepci zadávání veřejných zakázek a vede jejich evidenci.
  • Plní funkci metodickou v oblasti zadávání veřejných zakázek vůči podřízeným organizacím MZV.
  • Zastupuje MZV ve sporech vzniklých z činnosti útvaru koordinátora veřejných zakázek.
  • Zajišťuje styk MZV s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti své působnosti
.