Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vědecká knihovna

 

Knihovna MZV je přední knihovnou zaměřenou na zahraničně politickou literaturu. Byla založena v roce 1920 a již od té doby byl knihovní fond důsledně profilován, takže obsahuje cenný soubor české i zahraniční knižní produkce z oblasti zahraniční politiky, diplomacie, mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, která byla vydávána v průběhu 20. století až do současnosti.

Činnost Knihovny MZV ČR se řídí Statutem úředních knihoven Ministerstva zahraničních věcí ČR, platným od 2. dubna 2007. Knihovna MZV ČR neposkytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

Knihovna MZV ČR poskytuje prezenční výpůjční služby z knihovních fondů i externím uživatelům (zaměstnancům státní správy, vědeckým pracovníkům, vysokoškolským pedagogům a studentům vysokých škol), pokud jejich odborný zájem písemně potvrdí jejich zaměstnavatel, vysoká škola nebo instituce, s níž spolupracují.

  • Knihy od roku 1998 - elektronický katalog Knihovny MZV - Elektronický katalog části knihovního fondu Knihovny MZV ČR od roku 1998 je k dispozici online.
  • Knihy do roku 1998 - Informace o starších publikacích do roku 1998 naleznete v Knihovně MZV ČR v lístkových katalozích.
  • Noviny a časopisy - zde najdete přehled novin a časopisů dostupných v knihovně

Knihovna je součástí odboru administrativy a zpracování informací.

V období letních prázdnin červenec-srpen 2012 je knihovna pro veřejnost uzavřena !!
Otevírací doba pro externí návštěvníky:
v pondělí, úterý a pátek od 9 do 14 hod.

E-mail: knihovna@mzv.cz

Adresa: Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 - Hradčany, 118 00

.