Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Vědecká knihovna

 

Knihovna MZV je přední knihovnou zaměřenou na zahraničně politickou literaturu. Byla založena v roce 1920 a již od té doby byl knihovní fond důsledně profilován, takže obsahuje cenný soubor české i zahraniční knižní produkce z oblasti zahraniční politiky, diplomacie, mezinárodního práva a mezinárodních vztahů, která byla vydávána v průběhu 20. století až do současnosti.

Činnost Knihovny MZV ČR se řídí Statutem úředních knihoven Ministerstva zahraničních věcí ČR, platným od 2. dubna 2007. Knihovna MZV ČR neposkytuje veřejné knihovnické a informační služby ve smyslu zákona 257/2001 Sb. (knihovní zákon).

Knihovna MZV ČR poskytuje prezenční výpůjční služby z knihovních fondů i externím uživatelům (zaměstnancům státní správy, vědeckým pracovníkům, vysokoškolským pedagogům a studentům vysokých škol), pokud jejich odborný zájem písemně potvrdí jejich zaměstnavatel, vysoká škola nebo instituce, s níž spolupracují.

  • Knihy od roku 1998 - elektronický katalog Knihovny MZV - Elektronický katalog části knihovního fondu Knihovny MZV ČR od roku 1998 je k dispozici online.
  • Knihy do roku 1998 - Informace o starších publikacích do roku 1998 naleznete v Knihovně MZV ČR v lístkových katalozích.
  • Noviny a časopisy - zde najdete přehled novin a časopisů dostupných v knihovně

Knihovna je součástí odboru administrativy a zpracování informací.

V období letních prázdnin červenec-srpen 2012 je knihovna pro veřejnost uzavřena !!
Otevírací doba pro externí návštěvníky:
v pondělí, úterý a pátek od 9 do 14 hod.

E-mail: knihovna@mzv.cz

Adresa: Černínský palác, Loretánské náměstí 5, Praha 1 - Hradčany, 118 00

.