Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Aktuální nabídka volných míst v institucích EU

 

Nabídka volných míst v Evropské komisi a dalších institucích a agenturách EU

Nabídka míst - především míst národních sekondovaných expertů (SNE) - dle jednotlivých generálních ředitelství Evropské komise a dalších orgánů EU:

 

Obecné informace o vysílání národních sekondovaných expertů a náležitosti podání přihlášky

Evropská služba pro vnější činnost: EEAS /European External Action Service/

- volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro daně a cla: DG TAXUD /Directorate General for Taxation and Customs Union/
- volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro energetiku: DG ENER /Directorate General for Energy/ - volná místa národních expertů: ENER.D.1 (DOC, 76 KB), ENER.D.3 (DOC, 80 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro dopravu: DG MOVE /Directorate General for Mobility and Transport/
- volná místa národních expertů:  MOVE.A.4 (DOC, 76 KB), MOVE.E.2 (DOC, 76 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž: DG COMP /Directorate General for Competition/
- volná místa národních expertů:   COMP.G.6 (DOC, 86 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro hospodářské a finanční věci: DG ECFIN /Directorate General for Economic and Financial Affairs/ - volná místa národních expertů:   ECFIN.CEF.CPE.01 (DOC, 73 KB), ECFIN.F.2 (DOC, 72 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro informační společnost a média: DG INFSO /Directorate General for Information Society and Media/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro podniky a průmysl: DG ENTR /Directorate General for Enterprise and Industry/
- volná místa národních expertů: , ENTR.F.1 (DOC, 88 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro činnost proti klimatickým změnám: DG CLIMA /Directorate General for Climate Action/- volná místa národních expertů:  CLIMA.A.4 (DOC, 80 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro regionální politiku: DG REGIO /Directorate General for Regional Policy/
- volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro námořní záležitosti a rybolov: DG MARE /Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries/ - volná místa národních expertů: MARE.B.2 (DOC, 85 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro společné výzkumné středisko: DG JRC /Directorate General for Joint Research Center/ - volná místa národních expertů:JRC.J.5 (DOC, 84 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost: DG HOME-JUST /Directorate General for Justice/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby: DG MARKT /Directorate General for Internal Market and Services/ - volná místa národních expertů:   MARKT.G.4 (DOC, 74 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro výzkum: DG RTD /Directorate General for Research/ - volná místa národních expertů:   RTD.F.4 (DOC, 76 KB) - uzávěrka 16.12.2014, RTD.A.6 (DOC, 79 KB) RTD.I.1 (DOC, 80 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro vzdělání a kulturu: DG EAC /Directorate General for Education and Culture/ - volná místa národních expertů: eac.c.1 (DOC, 88 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti: DG EMPL /Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities
- volná místa národních expertů: EMPL.C.3 (DOC, 83 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro zdraví a spotřebitele: DG SANCO /Directorate General for Health and Consumers/
- volná místa národních expertů:   SANCO.D.6 (DOC, 78 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova: DG AGRI /Directorate General for Agriculture and Rural Development/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro životní prostředí: DG ENV /Directorate General for Environment/ - volná místa národních expertů: ENV.C.1-B (cost-free) - uzávěrka 25.11.2014

Generální ředitelství pro obchod: DG TRADE /Directorate General for Trade/ - volná místa národních expertů:  TRADE.H.1 (DOC, 76 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro rozšíření: DG ELARG /Directorate General for Enlargement/ - volná místa národních expertů: ELARG.A.1 (DOC, 82 KB) - uzávěrka 16.12.2014

Generální ředitelství pro rozvoj: DG DEVCO /Directorate General for Development a Cooperation/ - volná místa národních expertů:  

Generální ředitelství pro humanitární pomoc: DG ECHO /Directorate General for Humanitarian Aid/ - volná místa národních expertů:

Úřad pro spolupráci a pomoc EuropeAid: DG AIDCO /EuropeAid Co-operation Office/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro komunikace: DG CNECT /Directorate General for Communications, Networks, Content and Technology/ - volná místa národních expertů:  cnect.a.3 (DOC, 72 KB), cnect.b.3 (DOC, 77 KB), cnect.f.1 (DOC, 80 KB) - uzávěrka 16.12.2014, CNECT.A.4 (DOC, 74 KB), CNECT.H.3 (DOC, 84 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro informatiku: DG DIGIT /Directorate General for Informatics/ - volná místa národních expertů: DIGIT.CERT.EU-A (DOC, 81 KB), DIGIT.CERT.EU-B (DOC, 82 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost: DG HR /Directorate General for Human Resources and Security/ - volná místa národních expertů: HR.D.2 (DOC, 83 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro právní službu: SJ /Directorate General for Legal Service/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro překlady: DGT /Directorate General for Translation/ - volná místa národních expertů: DGT.C.HR.2 (DOC, 82 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro rozpočet: DG BUDG /Directorate General for Budget/ - volná místa národních expertů:

Generální ředitelství pro tlumočení /Directorate General for Interpretation/ - volná místa národních expertů:

Eurostat: DG ESTAT - volná místa národních expertů:   ESTAT.B.5 (DOC, 75 KB), ESTAT.E.1 (DOC, 101 KB) - uzávěrka 16.12.2014, ESTAT.B.3 (DOC, 80 KB) - uzávěrka 26.1.2015

Generální ředitelství pro vnitřní audit: DG IAS /Directorate General for Internal Audit/ - volná místa národních expertů:

Evropský úřad pro boj proti podvodům: OLAF /European Anti-Fraud Office/ - volná místa národních expertů:

Generální sekretariát: SG /Secretariat General/ - volná místa národních expertů:

Kancelář poradců pro politiky EU - DG BEPA (Bureau of European Policy Advisers) - volná místa národních expertů:

Úřad pro úřední tisky
/Publications Office/

- volná místa:

Generální ředitelství pro výkonné agentury: /Directorate General for Executive Agencies/
- volná místa:

Kancelář pro infrastrukturu a logistiku - Brusel
/Infrastructures and Logistics - Brussels/

- volná místa:

Kancelář pro infrastrukturu a logistiku - Lucemburk
/Infrastructures and Logistics - Luxembourg/

- volná místa:

Inspektor ochrany údajů Evropské komise
/Data Protection Officer/

- volná místa:

Skupina politických poradců (BEPA)
/Bureau of European Policy Advisers/

- volná místa národních expertů:

Úřad pro správu a vyplácení individuálních nároků
/Office for Administration and Payment of Individual Entitlements/

- volná místa:

European Personnel and Selection Office

- volná místa národních expertů:

 

GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT RADY EU
volná místa:

 

volná místa v misích Evropské bezpečnostní obranné politiky (ESDP)

AGENTURY EU - AGENTURY SPOLEČENSTVÍ

Agentura Evropské unie pro základní práva (The EU Agency for Fundamental Rights, FRA)
volná místa: SNE-FRA-2014-ECR
Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (Community Fisheries Control Agency, CFCA)
volná místa

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work)
volná místa

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (European Network and Security Agency, ENISA)
volná místa:

Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals Agency - ECHA)
volná místa

Evropská agentura pro léčiva (European Medicines Agency, EMEA)
volná místa

Evropská agentura pro leteckou bezpečnost (European Aviation Safety Agency, EASA)
- aktuální nabídka

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (European Maritime Security Agency, EMSA)
- aktuální nabídka volných míst

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of the Member States of the European Union, FRONTEX)
volná místa:
národní experti - podmínky a procedura výběru
podrobné podmínky FRONTEXu pro secondment národních expertů, nominační dopis zaměstnavatele - formulář, žádost - formulář

Evropská agentura pro železnice (European Railway Agency, ERA)
volná místa

Evropská agentura pro základní práva (Fundamental Rights Agency, FRA) - volná místaÚřad pro dohled nad evropským globálním navigačním družicovým systémem(European GNSS Supervisory Authority, GSA)
volná místa

místa sekondovaných národních expertů s výkonem činnosti v různých destinacích (Brusel, Praha, Madrid):

Evropská agentura pro životní prostředí (European Environment Agency, EEA)
volná místa

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek(EUROFOUND)
volná místa

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA)
volná místa

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)
volná místa

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (European Centre for the Development of Vacational Training, CEDEFOP)
volná místa

Evropská nadace odborného vzdělávání(European Training Foundation, ETF)
volná místa

Odrůdový úřad Společenství (Community Plant Variety Office)
volná místa

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (Office for Harmonisation in the Internal Market, OHIM)
volná místa

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (Translation Centre, Cdt)
volná místa

BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

volná místaAGENTURY EU - AGENTURY SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY

Evropská obranná agentura (European Defense Agency, EDA)
volná místa

Satelitní středisko Evropské unie (EU Satellite Centre, EUSC)
volná místaAGENTURY EU - AGENTURY PRO SPOLUPRÁCI POLICEJNÍCH A SOUDNÍCH ORGÁNŮ V TRESTNÍCH VĚCECH

Evropská policejní akademie (European Police Academy, CEPOL)
volná místa

Evropská jednotka pro justiční spolupráci (The EU Judicial Cooperation Unit, EUROJUST)
volná místa

Evropský policejní úřad (EUROPOL)
volná místa

Evropská agentura pro operativní řízení rozsáhlých IT systémů v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA - European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice) - volná místa


AGENTURY EU - VÝKONNÉ AGENTURY

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (Trans-European Transport Network Executive Agency, TEN-T EA)
volná místa

Výkonná agentura pro výzkum (Research Executive Agency, REA)
volná místa

European Research Council Executive Agency (ERCEA)

volná místa

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (Executive Agency - Education, Audiovisual & Culture, EACEA)
volná místa

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (Executive Agency for Health and Consumers, EAHC)
volná místa

Další

přílohy

NEW_SNE_REGULATIONS_09_06_25_Frontex_New_SNE_Rules_MB_De... 875 kB pdf (Acrobat dokument) 7.12.2012

Recruitment_Hum_Res_Officer_2009_CTA.pdf 182 kB pdf (Acrobat dokument) 7.12.2012

nominacni_dopis_zamestnavatele_pro_FRONTEX.doc 53 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

SNE_formular_zadosti.doc 140 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

TAXUD.A._1_EN_Deadline_25._07.doc 55 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

TAXUD.C._1_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

TAXUD.R._4_EN.doc 46 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENER.DDG2.E._1._001_EN.doc 41 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENER.B._1_EN_Deadline_25._07.doc 35 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

MOVE.E._4_EN.doc 28 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

COMP.E._4_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

INFSO.C._4_EN.doc 32 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

INFSO.F._1_EN.doc 51 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENTR.B._4_EN.doc 48 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENTR.GP3_EN.doc 41 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

CLIMA.A._4_EN.doc 42 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

REGIO._01_EN.doc 49 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

REGIO.C._3_EN.doc 32 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

JRC.G04_EN.DOC 43 kB DOC (Word dokument) 10.7.2012

JRC.J05_EN_4_posts.DOC 49 kB DOC (Word dokument) 10.7.2012

JRC.IHCP_EN_Deadline_25._07.doc 47 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

JUST.A._2_EN_Deadline_25._07.doc 36 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

JUST.B._3_EN.doc 39 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

HOME._02_EN_Deadline_25._07.doc 47 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

HOME.A._3_EN_Deadline_25._07.doc 40 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

EAC.D._2_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

EMPL.C._1_A_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

EMPL.C._1_B_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

EMPL.D._2_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

EMPL.F._3_EN.doc 55 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENV.B._3_A_EN.doc 41 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ENV.B._3_B_EN.doc 42 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

TRADE.F._1_EN_Deadline_25._07.doc 39 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

TRADE.G._3_EN_Deadline_25._07.doc 38 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ELARG.A._1_EN_Deadline_25._07.doc 33 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

DEVCO.E._4_EN.doc 29 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

HR.IDOC._1_EN.doc 39 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

SJ.AFF_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ESTAT.E._1_EN_Deadline_25._07.doc 37 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ESTAT.E._2_EN_Deadline_25._07.doc 53 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ESTAT.E._3_EN_Deadline_25._07.doc 52 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

ESTAT.G._2_EN_Deadline_25._07.doc 33 kB doc (Word dokument) 10.7.2012

TAXUD.D._4_EN.doc 44 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

COMP.B._3_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

COMP.H._3_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

ECFIN.B._3_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

ECFIN.D._1_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

ENTR.F._2_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

REGIO.C._2_EN.DOC 27 kB DOC (Word dokument) 11.7.2012

JRC.C._2_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

JRC.C._5_EN.doc 41 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

JRC.F._5_EN.doc 49 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

JRC.J._4_EN.doc 47 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

RTD.I._2_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

EAC.C._2_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

EMPL.F._2.A_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

EMPL.F._2.B_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

SANCO.D._6_EN.doc 48 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

ENV.A._3_EN_Cost_free_SNE.doc 36 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

ENV.B._3_EN_Cost_free_SNE.doc 38 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

DEVCO.DGA1.TF_EN_Cost_free_SNE.doc 66 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

CNECT.G._2_EN.doc 0 kB doc (Word dokument) 11.7.2012

TAXUD.A._4_EN_Deadline_10._09.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

MOVE.A._3_EN_Deadline_10._09.doc 35 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

MOVE.D._1_EN_Deadline_10._09.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

COMP.C._2_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ECFIN.D._3_A_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ECFIN.D._3_B_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ECFIN.EFC_EPC._01_A_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ECFIN.EFC_EPC._01_B_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.A._1_A_EN.doc 44 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.A._1_B_EN_Cost_free_SNE.doc 45 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.D._1_EN.doc 63 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.F._3_EN.doc 51 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.GP1_EN.doc 39 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENTR.H._4_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

JRC.A._5_EN_Deadline_10._09.doc 52 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

JUST.A._1_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

JUST.B._2_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

RTD.C._5_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENV.D._2_A_EN_Cost_free_SNE.doc 35 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ENV.D._2_B_EN_Cost_free_SNE.doc 36 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

TRADE.C._1_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ECHO.B._1_EN.DOC 35 kB DOC (Word dokument) 19.7.2012

CNECT.C._2_EN.doc 49 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

CNECT.H._4_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

HR.SGPT_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

SJ.CONC_EN_Deadline_10._09.doc 0 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

DGT.C.SK_EN.doc 50 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ESTAT.D._1_EN_Deadline_10._09.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

ESTAT.F._5_EN_Deadline_10._09.doc 52 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

IAS.A_EN.doc 39 kB doc (Word dokument) 19.7.2012

TAXUD_C4_EN_Deadline_25._10.doc 33 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

COMP_F4_EN_Deadline_25._10.doc 27 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

ECFIN_B2_B4_EN_Deadline_25._10.doc 37 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

ECFIN_E4_EN_Deadline_25._10.doc 30 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

ECFIN_TFGR_EN_Deadline_25._10.doc 33 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

ENTR_E2_EN_Deadline_25._10.doc 56 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

REGIO._01_EN_Deadline_25._10.doc 42 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

JRC_A1_EN_Deadline_25._10.doc 55 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

JRC_F05_EN_Deadline_25._10.doc 49 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

HOME_B2_EN_Deadline_25._10.doc 33 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

MARKT.G4.EN_Deadline_25._10.doc 33 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

MARKT.H2.EN_Deadline_25._10.doc 35 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

EMPL_B3_EN_Deadline_25._10.doc 44 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

EMPL_E1_EN_Deadline_25._10.doc 30 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

CNECT.D._1_EN_Deadline_25._10.doc 54 kB doc (Word dokument) 23.10.2012

MOVE.A._2_EN_Deadline_26._11.doc 37 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

MOVE.E._1_EN_Deadline_26._11.doc 33 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

ECFIN.D._3.A_EN_Deadline_26._11.doc 34 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

ECFIN.D._3.B_EN_Deadline_26._11.doc 34 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

MARKT.D._2_EN_Deadline_26._11.doc 35 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

MARKT.F._2_EN_Deadline_26._11.doc 33 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

RTD.B._5.EN_Deadline_26._11.doc 33 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

END_G._2_EN_Deadline_26._11.doc 36 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

ESTAT.E._1_EN_Deadline_26._11.doc 49 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

ESTAT.G._2_EN_Deadline_26._11.doc 33 kB doc (Word dokument) 30.10.2012

COMP_C1_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

COMP_G2_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

DEVCO_A2_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

DEVCO_C5_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

DEVCO_D3_EN.doc 28 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

CNECT.CERT_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 7.12.2012

ECFIN.F._1_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ENTR.H._1_EN.doc 40 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

EMPL.B._4_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ENV.A._3_EN_Cost_free_SNE.doc 36 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ENV.B._1_EN_Cost_free_SNE.doc 35 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ENV.D._2.A_EN_Cost_free_SNE.doc 33 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ENV.D._2.B_EN_Cost_free_SNE.doc 33 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

ECHO.A._1_EN.doc 44 kB doc (Word dokument) 6.11.2012

DIGIT_B2_EN_2_posts.DOC 37 kB DOC (Word dokument) 6.11.2012

REGIO_E1_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

RTD.E._2.EN.doc 32 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

RTD_K_6_EN.doc 31 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

SANCO.C._4_EN_Cost_free_SNE.doc 30 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

SANCO.G._6_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

SJ_AGRI_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

OLAF.B._2_EN.doc 30 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

OLAF.D._4_EN.doc 29 kB doc (Word dokument) 7.11.2012

EGNOS_Exploitation_Security_Engineer.pdf 191 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

EGNOS_Service_Performance_Engineer.pdf 181 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

Galileo_Commercial_Service_Engineer.pdf 194 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

CDA_Chair_and_Coordinator.pdf 139 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

SNE_in_Market_Development_Department.pdf 109 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

GSMC_Project_Management_Expert.pdf 156 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

FKC_Supervisor.pdf 166 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

GSC_User_Helpdesk_Operator.pdf 112 kB pdf (Acrobat dokument) 8.11.2012

SNE_application_form.doc 172 kB doc (Word dokument) 8.11.2012

SNE_authorisation_form.docx 18 kB docx (Dokument) 8.11.2012

AGRI.C._2_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

TAXUD.A._4_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

COMP.F._2_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

COMP.G._3_EN_Deadline_18._12.doc 32 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

ENTR.F._1_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

CLIMA.A._3_EN.doc 28 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

CLIMA.B._2_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

REGIO.C._4_EN.doc 32 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

MARE.A._2_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.C._2_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.F._4_EN.doc 44 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.J._2_EN.doc 52 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

ELARG.D._3_EN_Cost_free_SNE.doc 31 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

DEVCO.A._4_EN_Deadline_18._12.doc 35 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

DEVCO.C._2_EN.doc 42 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

CNECT.B._1_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

CNECT.C._4_EN_Deadline_18._12.doc 32 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

ESTAT.F._3_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

OLAF.D._2_EN.doc 59 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.C._2_EN.doc 43 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.F._4_EN.doc 44 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

JRC.J._2_EN.doc 52 kB doc (Word dokument) 26.11.2012

ANNEX_I___Internship.pdf 90 kB pdf (Acrobat dokument) 4.12.2012

Annex_II_Aplication_form.rtf 329 kB rtf (Textový dokument) 4.12.2012

ANNEX_IV_Intership.docx 24 kB docx (Dokument) 4.12.2012

TAXUD.C._1_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

MOVE.D._4_A_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

MOVE.D._4_B_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

COMP.DDG3._03_EN.doc 31 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

COMP.F._2_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

ECFIN.D._3_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

MARE.B._3_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

JUST.A._3_EN_deadline_25._01.doc 33 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

MARKT.E._4_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

MARKT.F._4_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

RTD.D._1_EN.doc 30 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

RTD.K._1_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

EMPL.B._4_EN.doc 36 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

EMPL.C._4_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

EMPL.E._3_EN.doc 30 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

SANCO.D._4_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

TRADE.C._2_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

TRADE.H._3_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

ECHO.B._1_EN_deadline_25._01.doc 35 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

HR.DS._2_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

ESTAT.F._4_EN.doc 37 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

ESTAT.G._1_EN.doc 38 kB doc (Word dokument) 14.12.2012

ENTR.F._3_EN.doc 84 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

EMPL.B._1_EN.doc 35 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

EMPL.H._2_EN.doc 32 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

BUDG.B._3_EN.doc 28 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

TAXUD.D._4._EN_2_posts.doc 41 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

MOVE.A._3_EN_deadline_25._02.doc 74 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

ENTR.G._5_EN.doc 41 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

JRC.J._03_EN.doc 34 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

JUST.C._1_EN_deadline_25._02.doc 21 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

MARKT.H._5_EN_deadline_25._02_3_posts.doc 37 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

SANCO.B._5_EN.doc 78 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

OLAF.A._2_EN.doc 56 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

OLAF.A._4_EN.doc 33 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

SJ.MARE_EN_deadline_25._02.doc 34 kB doc (Word dokument) 17.1.2013

Advertisement_E.pdf 724 kB pdf (Acrobat dokument) 1.2.2013

TAXUD.C._4_en_Deadline_25._03.doc 71 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

MOVE.B._3_en_Deadline_25._03.doc 76 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

MOVE.D._1_en_Deadline_25._03.doc 77 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ECFIN.D._3_en_Deadline_25._03.doc 34 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ECFIN.R._5_en_Deadline_25._03.doc 80 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENTR.H._3_en_Deadline_25._03.doc 85 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

JRC.A._4_en_Deadline_25._03.doc 50 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

JRC.D._3_en_Deadline_25._03.doc 49 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

HOME.A._3_en_Deadline_25._03.doc 83 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

MARKT.G._2_en_Deadline_25._03.doc 34 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

RTD.C._3_en_Deadline_25._03.DOC 82 kB DOC (Word dokument) 22.4.2013

ECFIN.C._3_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENTR.D._3_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENTR.F._3_en.doc 85 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

CLIMA.C._2_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

REGIO.DGA2.F._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

REGIO.H._1_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 22.3.2013

JRC.F._5_en.doc 49 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

JRC.G._6_en.doc 50 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

JRC.I._1_en.doc 49 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

JRC.I._5_en.doc 50 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

MARKT.F._2_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

RTD.B._2_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

RTD.C._1_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

EAC.A._1_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

EAC.E._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

EMPL.A._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

EMPL.G._4_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

AGRI.H._1_en.doc 89 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENV.C._3_endoc.doc 76 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

TRADE.H._6_en.doc 35 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ELARG.D._3_en.doc 34 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DEVCO.B._1_en.doc 86 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DIGIT.CERT_EU_en.doc 34 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

HR.SGPT_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DGT.A.CZ_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DGT.B.PL_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DGT.B.SK_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ESTAT.G._4_en.DOC 81 kB DOC (Word dokument) 22.4.2013

OLAF.B._3_EN_.doc 35 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

COMP.G._2_en_Deadline_25._04.doc 33 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ECFIN.EFC.EPC._02_en_Deadline_25._04.doc 71 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

RTD.B._4_en_Deadline_25._04.doc 102 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ELARG.A._3_en_Deadline_25._04_Cost_free_SNE.doc 77 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ESTAT.C._5_en_Deadline_25._04.doc 74 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

SG.D._3_en_Deadline_25._04.doc 86 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

TAXUD.A._3_en.doc 87 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

TAXUD.B._2_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENER.C._3_en.doc 69 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

COMP.E._3_en.doc 33 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

CLIMA.B._2_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

CLIMA.B._3_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

MARKT.C._4_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

SANCO.D._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

AGRI.C._4_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DEVCO.B._3_A_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

DEVCO.B._3_B_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

CNECT.A._1_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

CNECT.E._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

TRADE.B._2_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 22.4.2013

ENER.D._3_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMP.C._1_en_Deadline_27._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.A._2_en_Deadline_27._05.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.D._1_en_Deadline_27._05.doc 72 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.L._5_en_Deadline_27._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.A._4_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENTR.G._4_en_Deadline_27._05.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

REGIO.B._2_en_Deadline_27._05.doc 72 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

REGIO.C._4_en_Deadline_27._05.doc 32 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.D._3_en_Deadline_27._05.doc 49 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.J._5_en_Deadline_27._05.doc 69 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.G._4_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.G._3_en_Deadline_27._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.H._1_en_Deadline_27._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.H._5_en_Deadline_27._05.doc 74 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SANCO.D._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENV.E._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DEVCO.B._4_en_Cost_free_SNE.doc 96 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SJ.F.INST_en_Deadline_27._05.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SJ.B.AGRI_en.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ESTAT.C._1_en_Deadline_27._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MOVE.B._1_en_Deadline_25._06.doc 78 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MOVE.B._3_en_Deadline_25._06.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MOVE.E._3_en_Deadline_25._06.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.C._3_en_Deadline_25._06.doc 70 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.D._2_en_Deadline_25._06.doc 87 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.F._3_en_Deadline_25._06.doc 80 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENTR.G._3_en_Deadline_25._06.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENTR.H._3_en_Deadline_25._06.doc 88 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECHO.A._4_en_Deadline_25._06.doc 80 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

HR.DS._02_en_Deadline_25._06.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ESTAT.B._6_en_Deadline_25._06.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMP.E._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMP.H._2_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

CLIMA.A._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

EAC.B._2_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

EAC.C._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

TRADE.A._2_en_Deadline_25._06.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DEVCO.B._1_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

CNECT.H._4_en.doc 37 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DIGIT.CERT_EU_en.doc 34 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DGT.B.ET_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENER.A._1_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENER.C._3_en.doc 69 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

EMPL.D._3_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECHO.B._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENTR.F._5_en.doc 87 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENTR.G._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

REGIO.F._5_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARE.B1_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.A._5_en.doc 94 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.F._5_en.doc 36 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.H._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.I._5_en.doc 35 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.D._2_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.E._1_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.F._4_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

RTD.B._1_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

RTD.F._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENV.C._1_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ESTAT.C._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ESTAT.G._1_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

TAXUD.A._2_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

TAXUD.C._1_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SANCO.E._1_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SANCO.E._5_en_Cost_free_SNE.doc 85 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MOVE.E._2_en_Deadline_25._7.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMP.F._2_en_Deadline_25._7.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.D._3_en_Deadline_25._7.doc 78 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ECFIN.G._2_en_Deadline_25._7.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

JRC.A._4_en_Deadline_25._7.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARKT.G._3_en_Deadline_25._7.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

RTD.E._4_en_Deadline_25._7.doc 86 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

AGRI.D._1_en_Deadline_25._7.doc 68 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ESTAT.E._4_en_Deadline_25._7.doc 75 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMM.C._1_en_Deadline_25._7.doc 77 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

COMM.C._2_en_Deadline_25._7.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

CLIMA.A._2_en_Cost_free_SNE.doc 82 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

MARE.D._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

HOME.A._1_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 27.6.2013

EMPL.A._4_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SANCO.G._3_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENV.C._3_en.doc 69 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENV.F._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DEVCO.A._1_A_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

DEVCO.A._1_B_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

HR.DS._02_en.doc 35 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

SJ.H_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

OLAF_en.doc 54 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

BEPA.CSA_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 19.7.2013

ENER.B._2_en_Deadline_10._09.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENER.C._2_en_Deadline_10._09.doc 71 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.A._4_en_Deadline_10._09.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.C._1_en_Deadline_10._09.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.E._3_en_Deadline_10._09.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.F._4_en_Deadline_10._09.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

CLIMA.B._1_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

REGIO.C._2_en_Deadline_10._09.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

REGIO.F._3_en_Deadline_10._09.doc 77 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

REGIO.H._1_en_Deadline_10._09.doc 72 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

JRC.I._04_en_Deadline_10._09.doc 69 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

HOME.C._1_en_Deadline_10._09.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.G._3_en_Deadline_10._09.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.H._1_en_Deadline_10._09.doc 74 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ESTAT.G._4_en_Deadline_10._09.doc 78 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

TAXUD.D._1_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

TAXUD.D._2_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENER.D._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENTR.D._1_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

JUST.C._2_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

JUST.D._1_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.H._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EAC.B._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EAC.B._4_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EAC.E._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EMPL.A._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EMPL.E._3_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EMPL.F._3_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

SANCO.B._4_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

DEVCO.B._4_en_Cost_free_SNE.doc 96 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

DEVCO.C._1_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECHO.B._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ESTAT.C._4_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ESTAT.F._3_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MOVE.E._3_en_Deadline_25._10.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

COMP.C._1_en_Deadline_25._10.doc 84 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

COMP.D._6_en_Deadline_25._10.doc 73 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

COMP.E._3_en_Deadline_25._10.doc 82 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.C._1_en_Deadline_25._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECFIN.E._4_en_Deadline_25._10.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENTR.A._1_en_Deadline_25._10.doc 40 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENTR.F._5_en_Deadline_25._10.doc 87 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ENTR.H._3_en_Deadline_25._10.doc 94 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

REGIO.F._1_en_Deadline_25._10.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

REGIO.H._1_en_Deadline_25._10.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

JRC.H._3_en_Deadline_25._10.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT._0._2_en_Deadline_25._10.doc 73 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.F._2_en_Deadline_25._10.doc 77 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.G._1_en_Deadline_25._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

MARKT.H._4_en_Deadline_25._10_2_posts.doc 69 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

RTD.B._3_en_Deadline_25._10.doc 73 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

RTD.B._5_en_Deadline_25._10.doc 34 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

EMPL.E._3_en_Deadline_25._10.doc 72 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECHO.A._4_en_Deadline_25._10.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ECHO.B._1_en_Deadline_25._10.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

CNECT.C._4_en_Deadline_25._10.doc 33 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

ESTAT.B._3_en_Deadline_25._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

SG.C._3_en_Deadline_25._10.doc 72 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

SG.D._3_en_Deadline_25._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

SG.F._1_en_Deadline_25._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

BEPA.EGE_en_Deadline_25._10.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.10.2013

CLIMA.A._2_en.doc 38 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CLIMA.B._3_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENER.C._1_en.DOC 72 kB DOC (Word dokument) 5.2.2014

ENER.D._3_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.B._3_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENTR.F._4_en.doc 87 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENTR.G._4_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EMPL.A._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

TAXUD.B._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARE.A._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARKT.G._4_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

RTD.A._4_en.doc 34 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

RTD.C._1_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

SANCO.G._4_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

TRADE.G._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.C._2_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.E._2_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.E._2_en_Deadline_25._11.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.E._3_en_Deadline_25._11.doc 78 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.EFC.EPC._01_en_Deadline_25._11.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARKT._01_en_Deadline_25._11.doc 81 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EMPL.B._3_en_Deadline_25._11.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CNECT.D._2_en_Deadline_25._11.doc 35 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.F._5_en_Deadline_25._11.doc 67 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.D._2_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CLIMA.C._1_en.doc 71 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARE.A._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

HOME.A._3_en.doc 85 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EAC.D._1_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EMPL.C._3_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

SANCO.C._1_en.doc 92 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

DEVCO.A._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

DEVCO.B._1_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECHO.B._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

Vacancy_notice_CESE_END_JUR_2013_EN.pdf 214 kB pdf (Acrobat dokument) 5.2.2014

END_2013_8__4514____Letter_PR___Annex_EN.pdf 279 kB pdf (Acrobat dokument) 5.2.2014

MOVE.B._1_en_Deadline_16._12.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.E._2_A_en_Deadline_16._12.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.E._2_B_en_Deadline_16._12.doc 77 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.E._3_en_Deadline_16._12.doc 68 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

JRC.I._3_en_Deadline_16._12.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

SANCO.B._4_en_Deadline_16._12.doc 82 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

TAXUD.R._4_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENER.D._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.C._5_en.doc 85 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.H._3_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.B._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

JRC.I._4_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

JUST.B._1_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EAC.C._1_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

SANCO.E._5_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENV.C._2_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CNECT.B._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CNECT.C._4_en.doc 33 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.C._5_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.E._3_en.doc 68 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.E._6_en.doc 67 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARKT.D._1_en_Deadline_27._01.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARKT.F._2_en_Deadline_27._01.doc 77 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

END_2013_10_Letter_RP___Annex_EN.pdf 219 kB pdf (Acrobat dokument) 5.2.2014

END__2013__9__4515__Letter_PR___Annex.pdf 282 kB pdf (Acrobat dokument) 5.2.2014

TAXUD.A._1_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.D.TF_en_3posts.doc 81 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.E._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.H._2_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.B._3_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CLIMA.B._3_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

REGIO.D._1_en.doc 67 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EAC.A._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EAC.A._3_en.doc 86 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EAC.D._2_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

AGRI.H._2_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENV.D._1_en_Cost_free_SNE.doc 70 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

DEVCO.B._5_en_Cost_free_SNE.doc 92 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

DEVCO.D._4_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.C._5_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.E._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EPSO.DIR_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

END_2014_2_4514.pdf 288 kB pdf (Acrobat dokument) 5.2.2014

TAXUD.B._4_en_Deadline_25._02.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.A._4_en_Deadline_25._02.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.B._1_en_Deadline_25._02.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MOVE.E._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

COMP.F._1_en.doc 87 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.G._3_en_Deadline_25._02.doc 71 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.DDG1._01_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ECFIN.E._3_en_Cost_free_SNE.doc 80 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ENTR.H._3_en.doc 93 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

REGIO.C._2_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

JRC.F._3_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

JRC.I._3_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

HOME.A._1_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

MARKT.G._1_en_Deadline_25._02.doc 76 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

EMPL.B._3_en_Deadline_25._02.doc 78 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

SANCO.E._2_Deadline_25._02_Cost_free_SNE.doc 77 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

DEVCO.B._5_en_Cost_free_SNE.doc 92 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

CNECT.H._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.C._4_en.doc 69 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

ESTAT.E._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 5.2.2014

Vacancy_notice_CESE_END_REX_01_14_EN.pdf 270 kB pdf (Acrobat dokument) 7.2.2014

Vacancy_notice__INF0_01_14_EN.pdf 200 kB pdf (Acrobat dokument) 7.2.2014

END_1_2014_ATHENA__Letter___job_description_EN.pdf 218 kB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

Job_profile_SNE_Strategic_Analyst_2014.pdf 85 kB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

Job_profile_SNE_PRU_rev2014.pdf 71 kB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

ENER.A._1_en_Deadline_25._03.doc 79 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ENER.B._3_en_Deadline_25._03.doc 75 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

COMP.C._5_en_Deadline_25._03.doc 85 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ENTR.B._1_en_Deadline_25._03.doc 93 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

JRC.A._4_en_Deadline_25._03.doc 73 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ECHO.B._1_en_Deadline_25._03.doc 80 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ECHO.B._2_en_Deadline_25._03.doc 79 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ECHO.B._4_en_Deadline_25._03.doc 81 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

END_2014_4__4513__Letter_PR_annex_EN.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

Letter__annex_EN.pdf 1 MB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

ENISA_unor.pdf 2 MB pdf (Acrobat dokument) 29.4.2014

TAXUD.C._2_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ECFIN.B._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

CLIMA.A._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARE.E._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARKT.G._4_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.F._4_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.G._1_en.doc 89 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.J._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

SANCO.DDG1.C._4_A_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

SANCO.DDG1.C._4_B_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ENV.D._2_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

DEVCO.A._1_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ESTAT.D._1_en.doc 107 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ESTAT.G._4_en.doc 104 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

TAXUD.A._1_en_Deadline_15._04.doc 73 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

TAXUD.A._4_en_AGRICHEM.doc 86 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

TAXUD.A._4_en_MMP.doc 86 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MOVE.D._2_en_Deadline_15._04.doc 81 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

CLIMA.C._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARE.D._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

JUST.B._1_en_Deadline_15._04.doc 84 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

JUST.C._3_en_Deadline_15._04.doc 80 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

HOME.A._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARKT.D._1_en_Deadline_15._04.doc 76 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARKT.E._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARKT.G._3_A_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

MARKT.G._3_B_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.B._1_en_Deadline_15._04.doc 73 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.A._4_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

RTD.F._1_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

EMPL.B._4_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ENV.C._3_en_Deadline_15._04.doc 81 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

BUDG.A._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ESTAT.F._3_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

ESTAT.G._1_en.doc 108 kB doc (Word dokument) 29.4.2014

TAXUD.C._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ENER.A._1_en_Deadline_26._05.doc 80 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ENER.B._3_en_Deadline_26._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MOVE.C._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ECFIN.G._3_en_Deadline_26._05.doc 71 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ECFIN.F._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.H._2_en_Deadline_26._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.D._2_en.doc 86 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.E._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.G._1_en.doc 131 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

RTD.C._1_en_Deadline_26._05.doc 80 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

EAC.A._4_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

EMPL.F._2_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

EMPL.F._5_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

SANCO.E._2_en_Deadline_26._05_Cost_free_SNE.doc 82 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

SANCO.E._6_en_Deadline_26._05.doc 66 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

DEVCO.C._1_en_Deadline_26._05.doc 77 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

DEVCO.C._2_en_Deadline_26._05.doc 88 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

DEVCO.DGA2._08_en.doc 130 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ECHO.B._1_en_Deadline_26._05.doc 81 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

CNECT.B._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

CNECT.B._5_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

HR.DS._2_CT_en_Deadline_26._05.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

HR.DS._2_CI_en_Deadline_26._05.doc 74 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

DGT.C.HR_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ESTAT.C._4_en.doc 70 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

OLAF.B._2_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

TAXUD.A._3_en_Deadline_25._06.doc 89 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ENER.B._2_en_Deadline_25._06.doc 77 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ECFIN.A._4_en_Deadline_25._06.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.F._3_en_Deadline_25._06.doc 76 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

MARKT.G._2_en_Deadline_25._06.doc 77 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

RTD.C._1_en_Deadline_25._06.doc 79 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

RTD.F._4_en_Deadline_25._06.doc 75 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

SANCO.D._3_en_Deadline_25._06.doc 77 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

SANCO.D._4_en_Deadline_25._06.doc 81 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ELARG.A._3_en_Deadline_25._06_Cost_free_SNE.doc 76 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

ESTAT.F._4_en_Deadline_25._06.doc 106 kB doc (Word dokument) 12.6.2014

Open_Call_SNE_RAUS1_DocFraudExp.pdf 58 kB pdf (Acrobat dokument) 12.6.2014

Job_profile_SNE_StrategicAnalyst_DocFraudExpert_2014.pdf 89 kB pdf (Acrobat dokument) 12.6.2014

DEVCO.B._1_A_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 6.6.2014

COMP.DTF_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

COMP.E._4_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

EMPL.A._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

DEVCO.B._1_B_en.doc 84 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

DEVCO.D._4_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

DGT.A.MT_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

TAXUD.B._2_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

MOVE.C._4_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

REGIO.C._3_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

HOME.B._2_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

RTD.B._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

SANCO.DDG2.G._2_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

ESTAT.B._1_en.doc 106 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

SG.E._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 16.6.2014

TAXUD.B._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ENER.A._3_en_Deadline_25._07.doc 80 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ENER.A._4_en_Deadline_25._07.doc 73 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ECFIN.C._2_en_Deadline_25._07.doc 81 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ECFIN.D._2_en_Deadline_25._07.doc 80 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

CLIMA.A._2_en_Cost_free_SNE.doc 71 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

REGIO.F._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

MARE.C._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

JRC.G._3_en_Deadline_25._07.doc 76 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

JUST.A._2_en_Deadline_25._07.doc 84 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

RTD.I._4_en_Deadline_25._07.doc 80 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

RTD.F._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

RTD.J._1_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

EAC.D._1_en.doc 83 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

EMPL.F._3_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

SANCO.DDG2.G._5_en.doc 87 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

SANCO.E._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

DEVCO.B._5_en_Cost_free_SNE.doc 85 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ECHO.B._1_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

HR.DS._2.CI_en_2_posts.doc 73 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

HR.DS._2.CT_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ESTAT.D._2_en_Deadline_25._07.doc 107 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

ESTAT.E._1_en_Deadline_25._07.doc 73 kB doc (Word dokument) 2.7.2014

COMP.E._1_en_Deadline_10._09.doc 81 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ECFIN.F._2_en_Deadline_10._09.doc 71 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

SANCO.B._4_en_Deadline_10._09.doc 76 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

SANCO.G._7_en_Deadline_10._09.doc 71 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ELARG.D._3_en_Deadline_10._09.doc 72 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

CNECT.B._5_en_Deadline_10._09.doc 78 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

CNECT.D._1_en_Deadline_10._09.doc 80 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ENER.D._3_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

COMP.G._4_en.doc 85 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ECFIN.D._1_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

MARKT.G._1_en.doc 131 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

MARKT.G._2_en_2_posts.doc 77 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

EAC.B._2_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

EAC.C._2_en.doc 89 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

EAC.E._3_en.doc 73 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

EMPL.B._3_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

BUDG.B._3_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ESTAT.E._1_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

ESTAT.TF.BD_en.doc 112 kB doc (Word dokument) 21.7.2014

TAXUD.R._4_en.doc 75 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

MOVE.D._4_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

RTD.F._2_en.doc 72 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

RTD.G._1_en.doc 82 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

TRADE.E._2_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

TRADE.F._1_en.doc 74 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

SJ.E_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 23.7.2014

COMP.E._4_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

ECFIN.D._2_en_Deadline_27._10.doc 77 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

MARKT._02_en_Deadline_27._10.doc 73 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

MARKT.F._3_en_Deadline_27._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

MARKT.H._2_en_Deadline_27._10.doc 76 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

MARKT.SRB_en_6_posts_Deadline_27._10.doc 82 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

RTD.A._6_en_Deadline_27._10.doc 79 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

RTD.C._1_en_Deadline_27._10.doc 58 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

RTD.I._3_en_Deadline_27._10.doc 82 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

EMPL.E._1_en_Deadline_27._10.doc 73 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

SANCO.D._3_en_Cost_free_SNE_Deadline_27._10.doc 77 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

SANCO.D._4_en_Deadline_27._10.doc 81 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

SANCO.G._2_en_Deadline_27._10.doc 74 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

DEVCO._04_en_Deadline_27._10.doc 85 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

DEVCO.B._3_A_Empl_en_Cost_free_SNE._Deadline_27._10doc... 81 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

DEVCO.B._3_B_SP_en_Cost_free_SNE._Deadline_27._10doc.doc 82 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

DEVCO.B._3_C_Refug_en_Cost_free_SNE._Deadline_27._10doc... 79 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

ESTAT.E._1_en_Deadline_27._10.doc 101 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

ESTAT.E._2_en_Deadline_27._10.doc 75 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

ESTAT.G._2_en_Deadline_27._10.doc 104 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

OLAF.D._2_en_Deadline_27._10.doc 72 kB doc (Word dokument) 6.10.2014

TAXUD.A._1_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ENER.B._3_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

MOVE.D._3_en_Deadline_25._11.doc 77 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

COMP.DTF_en_2_posts.doc 84 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

COMP.E._4_en.doc 81 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ECFIN.E._3_en_Cost_free_SNE.doc 80 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ECFIN.C._2_en_Deadline_25._11.doc 77 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ECFIN.R._4_en_Deadline_25._11.doc 85 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ENTR.A._1_en.doc 90 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ENTR.G._1_en.doc 94 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

CLIMA.C._2_en.doc 79 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

REGIO.DGA1._01_en.doc 90 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

MARKT.G._4_en_Deadline_25._11.doc 73 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

RTD.C._1_en_Deadline_25._11.doc 57 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

RTD.I._2_en_Deadline_25._11.doc 85 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

EAC.A._3_en.doc 93 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

SANCO.E._2_en.doc 77 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ENV.C._1_A_en.doc 78 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ENV.C._1_B_en_Cost_free_SNE.doc 82 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

TRADE.E._2_en_Deadline_25._11.doc 76 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

DEVCO.C._2_en.doc 80 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

DEVCO.C._4_en_Cost_free_SNE_Deadline_25._11.doc 86 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

CNECT.F._4_en_Deadline_25._11.doc 69 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

ESTAT.E._3_en.doc 76 kB doc (Word dokument) 20.10.2014

.