Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nabídka dlouhodobých stáží na Delegacích EU

 

Národní kontaktní místo zveřejňuje informaci o výběrové řízení Evropské služby vnější akce (ESVA) na obsazení pozic mladých profesionálů na delegacích EU.

Nabídka pro absolventy – pozice na delegacích Evropské unie

Výběrové řízení proběhne v několika kolech; závěrečný výběr z několika kandidátů předvybraných členskými státy provede Evropská služba vnější akce (ESVA) a Evropská komise (EK).

Předpokládá se přijetí dvou mladých profesionálů za každý členský stát. Podmínky působení na delegacích, přihláškový formulář, požadavky na kandidáty a časový harmonogram je možné prostudovat na http://www.eeas.europa.eu/delegations/jpd/index_en.htm

Uzávěrka pro podání přihlášek na MZV ČR je 3. března 2014 v 17:00 hodin.

Přihlášky je nutné zaslat elektronicky na nkm@mzv.cz (maximální velikost zprávy 2 MB) a zároveň v papírové podobě na adresu Národního kontaktního místa (Personální odbor MZV ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1). Obálky označte „JPD“ .

 Prosíme spolu s přihláškou připojit neověřené kopie dokumentů dokazujících uváděné informace, a to i přes skutečnost, že formulář přihlášky instruuje dokumenty nepřipojovat (jedná se o instrukce předání nominací mezi MZV ČR a orgány EU).

Upozorňujeme, že kandidáti mohou být během výběru kontaktováni za účelem ověření uvedených skutečností.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doplnění základních kritérií výběru (na základě jednání příslušné pracovní skupiny v Bruselu):

-          přihlášku je možné podávat buď pro pozice v ESVA nebo v EK, nikoli na oba programy

-          v okamžiku podání přihlášky je třeba mít ukončené magisterské studium, dodatečné dodání diplomu není možné

-          je potřeba minimálně základní komunikativní znalost francouzštiny, jelikož se na DEU komunikuje v obou jazycích

-          není vypsán seznam DEU, na kterých se stáže uskuteční. V přihlášce je třeba určit pouze geografickou oblast zájmu a agendu či oblast, která uchazeče zajímá. Je možné v přihlášce zdůraznit i větší zájem o agendu před geografickým umístěním.

Popis předpokládaného výběrového procesu:

MZV předpokládá obdržení cca 200 přihlášek. Po vyřazení přihlášek nesplňujících formální kritéria (diplom, jazyky, podpis atd.) bude sestaven seznam na základě bodového hodnocení jednotlivých uchazečů (prospěch na vysoké škole, publikační činnost, jazykové certifikáty, relevantní praxe, další); v případě vyrovnanosti kvalit uchazečů předpokládáme pozvání cca 30 nejlepších k absolvování dodatečného testu (předběžný termín na přelomu března a dubna). MZV si vyhrazuje právo detaily procesu výběru upravit v reakci na zaslané přihlášky.

 

.