Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

NÁBOR MLADÝCH ZÁJEMCŮ O PRÁCI v OSN (Program YPP)

 

V roce 2014 proběhnou přijímací zkoušky do Young Professionals Programme (YPP) OSN pro občany ČR

Na žádost ČR byla Česká republika dne 14.5.2014 potvrzena za autorizované místo pro konání přijímacích zkoušek do programu Young Professionals Programme (YPP) OSN pro občany ČR. Přijímací zkoušky v Praze proběhnou dne 4. prosince 2014.

Program YPP nabízí přijatým uchazečům zařazení do pracovního poměru v OSN do pozice P-1 až P-2 (z obecné, řádné profesní stupnice OSN pro absolventy VŠ: P-1 až P-5 a z řídících pozic: D1 až D2) na dva roky s možností prodloužení do řádného pracovního poměru s kariérním postupem podle dosažených pracovních výsledků.

Přihlásit se mohou:

občané ČR ve věku do 32 let (k 31.12.2014) s ukončeným VŠ vzděláním alespoň bakalářského studia v oboru kam se hlásí (nebo příbuzném) a dobrou („fluent“) znalostí anglického nebo francouzského jazyka. Na základě rezoluce OSN o zvyšování počtu žen v této organizaci jsou vyzývány k přihlášení hlavně ženy.

Pokud se přes web OSN (https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCEA) ke zkouškám nezaregistruje alespoň 15 zájemců z ČR – bude pro ně určeno zkušební místo v jiné autorizované zemi. Pokud bude v některém (níže uvedeném) otevřeném oboru YPP („job family“) zaregistrováno více zájemcům než 40 - má Sekretariát OSN právo provést předvýběr nejlepších aplikantů podle vzdělání, praxe a znalosti dalších oficiálních jazyků OSN mimo angličtinu a/nebo francouzštinu (tedy arabštiny, španělštiny, čínštiny nebo ruštiny).

Termíny podání přihlášek v jednotlivých vypsaných oborech v roce 2014:

14.6. – 13.8.    informační systémy+technologie a politické vztahy

21.6. – 20.8.    ekonomické vztahy, rozhlasová produkce (v mutacích: arabsky, čínsky, svahilsky, rusky, španělsky)

28.6. – 27.8.    lidská práva, knihovnictví/řízení informací, fotodokumentaristika

Na pozdní přihlášky nebude brán zřetel!

Přijímací proces probíhá podle tohoto schématu:

schéma přij procesu YPP

Bližší informace o programu YPP, průběhu písemných a ústních zkoušek a vzorech písemných zkoušek z minulosti lze nalézt na výše uvedeném webu OSN, anebo na webu níže:

UN Young Professionals Programme

http://www.osn.cz/publikace/kariera-v-osn/

 

.