Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Sekretariát a polní mise OBSE

 

Informace o databázi národních civilních expertů pro akce OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a obnově po konfliktech

 

URGENTNÍ: Vyslání monitorovací mise OBSE na Ukrajinu

OBSE rozhodla o vyslání monitorovací mise na Ukrajinu. V první fázi hodlá vyslat 100 pozorovatelů a následně dalších cca 400. Jednotlivé pozice, na která jsou vyhlášena výběrová řízení, jsou zveřejněna na stránkách OBSE. Nástup 100 prvních pozorovatelů se předpokládá co nejdříve. Přihlášky se vyplňují přímo na stránkách OBSE, MZV je obdrží automaticky. Prosíme, aby se zájemci hlásili pouze na ty pozice, kde splňují požadavky výběrového řízení. Uzávěrka pro příjem přihlášek MZV je zítra, t.j. 26. 3. 2014.V případě zájmu o monitorovací misi s pozdějším odjezdem (druhá fáze mise) žádáme zájemce, aby informovali Národní kontaktní místo na adrese: nkm@mzv.cz.

Zkušenosti z působení mezinárodních mírových misí v jihovýchodní Evropě a v dalších částech světa ukazují, že nasazení vojenských sil je pouze prvním krokem k řešení krize. Po stabilizaci bezpečnostní situace musí následovat obnova státních struktur, vytvoření základních ústavních institucí, zajištění právního státu a ekonomická rekonstrukce.

REACT - Rapid Expert Assistance and Cooperation Teams
je projektem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), jehož realizace je zakotvena v Chartě evropské bezpečnosti přijaté na summitu OBSE v Istanbulu v listopadu 1999. Byla vytvořena databáze národních civilních odborníků, kteří jsou nasazováni v misích OBSE při předcházení konfliktům, zvládání krizí a postkonfliktní obnově. Databáze usnadňuje rychlou identifikaci odborníků a jejich rychlé rozmístění v terénu. Experti působí v široké sféře civilních aktivit jako jsou výstavba demokratických institucí, soudnictví, budování a obnova infrastruktury, média a pořádání svobodných voleb.

Systém REACT je využíván rovněž pro nábor na volná místa v sekretariátu a především na polních misích OBSE.
Do databáze kandidátů pro vysílání (REACT) se můžete zaregistrovat


Sekondovaná místa (v polních misích OBSE, v sekretariátu a dalších institucích OBSE, v programu Junior Professional Officer)

Na tato místa je ze strany OBSE vyžadována podpora země, jejíž je uchazeč občanem. V případě, že máte zájem o některé z míst a splňujete požadavky, můžete vyplnit přihlášku, která se nachází přímo v textu nabídky (Apply online). Současně se můžete ucházet až o 3 místa. Po vyplnění a odeslání je přihláška automaticky doručena do sekretariátu OBSE a současně na Národní kontaktní místo. Protože nominace podléhá na MZV schvalovací proceduře, doporučujeme odesílat přihlášky nejpozději 10 dní před termínem uvedeným v nabídce na stránkách OBSE. V případě, že MZV uchazeče nominuje, OBSE ho zařadí do výběrového řízení, které trvá minimálně jeden měsíc. Kandidáti, kteří byli zařazeni do užšího výběru, jsou ze strany OBSE kontaktováni a konkrétní zaměstnavatel (zpravidla příslušná mise OBSE) s nimi provede telefonický pohovor. O výsledku výběrového řízení v rámci OBSE jsou uchazeči informováni cestou NKM.

UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k tomu, že kvóta pro vyslání českých zástupců na sekondované pozice v polních misích OBSE a jeho sekretariátech je naplněna, MZV v současné době nemůže nominovat nové kandidáty na tyto pozice. Toto platí až do odvolání.

.