Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Sektorový seminář v Bruselu dne 27. listopadu 2014 – příležitosti pro české subjekty zvýšit čerpání z Fondů vnější spolupráce EU v oblasti energetiky

Dne 27. listopadu 2014 se v Bruselu uskuteční seminář "Projekty vnější spolupráce EU v sektoru energetiky". Seminář je určen zejména konzultantům a podnikatelům v sektoru energetiky, včetně… více ►

Informace o využití finančních prostředků poskytnutých z fondu EU

bankovky

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky je od roku 2008 jedním z příjemců finanční podpory z Fondu pro vnější hranice, který je součástí obecného programu EU „Solidarita a řízení migračních toků“… více ►

Vyhlášení výběrového dotačního řízení Programu transformační spolupráce na rok 2015

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje výběrové dotační řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2015. více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti Česko - polského fóra pro rok 2015

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2015

logo_nato_bile_pozadi

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. c), e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením… více ►

Výběrové řízení pro rok 2015 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

knihovna

Výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2015

knihy_knihovna

Výběrové řízení je vyhlašováno v rámci programu státní dotační politiky a v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e), f), i) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, s usnesením… více ►

Výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014

Dne 10.6.2014 byly vyhlášeny výsledky výběrového dotačního řízení na projekty zaměřené na podporu demokratické transformace Ukrajiny v roce 2014. více ►

Filipíny - protokol hodnotící komise

V rámci výběrového dotačního řízení na humanitární projekty obnovy Filipín po sérii přírodních katastrof byly hodnoceny čtyři obdržené náměty, z nichž tři v celkové hodnotě 7,3 mil. Kč byly… více ►

Filipíny - protokol obálkové komise

Dne 16. 4. 2014 vyhlásilo MZV ČR výběrové dotační řízení na humanitární projekty obnovy Filipín po sérii přírodních katastrof. Ve stanoveném termínu byly podány čtyři náměty. Přiložen je protokol… více ►

.