Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Humanitární dotační řízení 2014

MZV vyhlašuje výzvu k podávání námětů na projekty humanitární pomoci na rok 2014, a to v zemích s komplexními humanitárními problémy (Barma/Myanmar, Etiopie, Jižní Súdán, Sahel), a dále v rámci… více ►

Výsledky dotačního výběrového řízení na podporu projektů nevládních a neziskových organizací a vysokoškolských pracovišť v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů v roce 2014

Dne 16. září 2013 bylo vyhlášeno dotační výběrové řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2014. Termín pro podání návrhů projektů do výběrového… více ►

Výsledky výběrového dotačního řízení Programu TRANS na rok 2014

Výsledky výběrového dotačního řízení na podporu projektů transformační spolupráce nestátních neziskových organizací a dalších oprávněných subjektů v roce 2014. více ►

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2014

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2014. více ►

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti zajištění veřejné informovanosti o NATO a bezpečnostní politice ČR pro rok 2014

Vyhlášení výběrového řízení na projekty v oblasti priorit zahraniční politiky ČR a mezinárodních vztahů pro rok 2014

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

Vyhlášení výběrového řízení pro rok 2014 na dotační tituly v oblasti spolupráce nestátních neziskových organizací (NNO) se zahraničím a krajanskými komunitami

Informace o využití finančních prostředků fondu EU 2012

bankovky

Odbor konzulárních koncepcí a metodiky, který je v rámci Ministerstva zahraničních věcí gestorem vzdělávání konzulárních pracovníků, vypracoval projekt s názvem „Pokračování v rozvoji a realizaci… více ►

Humanitární pomoc ČR během roku 2013

Průběžná informace o humanitární pomoci financované z rozpočtu MZV poskytnuté od ledna 2013. více ►

.