Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Veřejné zakázky, soutěže a dotace

 

Počítačové vzdělávání pro zaměstnance MZV ČR

organizacni_diagram

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu více ►

Výběrové řízení na podporu neziskových projektů k posilování česko-polských vztahů pro rok 2013

Podpořit lze pouze projekty vypracované a realizované společně s polským partnerem. Musí se uskutečnit v roce 2013. více ►

Češi perzekuovaní v SSSR

studovna

Vědecký projekt "Českoslovenští občané z území dnešní ČR perzekuovaní v SSSR" realizoval Doc. PhDr. Mečislav Borák, CSc. ze Slezského zemského muzea v Opavě na základě grantu MZV. více ►

Rodinné struktury na Blízkém východě

panacci

Vědecký projekt na téma „Vliv rodinných a kmenových struktur na politický rozhodovací proces v regionu Blízkého východu II“ realizoval Doc. PhDr. Eduard Gombár, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Arizace v českých zemích

diag_human_1

Vědecký projekt na téma „Společenské a politické aspekty arizačního procesu v českých zemích v letech 1938 - 1945. Profitenti rasové a národnostní persekuce“ realizoval Doc. PhDr. Drahomír Jančík… více ►

Osudy pracovníků československé zahraniční služby od roku 1938

postavicky_na_mape

Vědecký projekt na téma „Osudy pracovníků československé zahraniční služby od r. 1938“ realizoval PhDr. Zdeněk Vališ na základě grantu MZV. více ►

Německé obyvatelstvo Československa

blokada

Vědecký projekt na téma „Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945“ realizoval tým z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR pod vedením Doc. PhDr. Jiřího Kociana, CSc. na… více ►

Německá zahraniční politika

knihy_knihovna

Vědecký projekt na téma „Německá zahraniční politika“ realizoval tým Ústavu mezinárodních vztahů pod vedením JUDr. Vladimíra Handla, CSc. na základě grantu MZV. více ►

Poválečné náhradové dohody

letci

Vědecký projekt na téma „Přehled tzv. náhradových dohod uzavřených bývalým Československem a jejich vztah k majetkoprávním otázkám celého poválečného období“ realizoval tým z Právnické fakulty… více ►

Konzulární právo zemí EU

pas_razitka

Vědecký projekt na téma „Porovnání právní úpravy konzulárního práva ve vybraných zemích EU“ realizoval tým z Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Mgr. Pavla Bureše, D.E.A… více ►

.